Yardım Toplama Kanunu

Yardım Toplama Kanunu

T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 19 Nisan 2013’de internet sitesinden Yardım Toplama Kanunu Tasarısı ismi altında görüşe açtığı tasarı üzerinde TÜSEV'in Türkiye’den ve yurt dışından uzmanlar, uzman kuruluşlarla işbirliği içinde hazırladığı çalışma dokümanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

30 OCAK 2013 Yardım Toplama Kanunu Taslak Tasarısı Toplantısında Üzerinde Uzlaşılan İlkeler Yardım Toplama Kanunu Tasarısı ve İçerdiği Mevzuat Değişiklikleri Yardım Toplama Kanun Tasarısına Yönelik TÜSEV Önerileri