Programlar / Yasal Çalışmalar

Kaynaklar

Bu bölümde sivil toplumu ilgilendiren mevzuata dair gelişmelerin derlendiği notları, değişiklik yapılan kanunların karşılaştırmalı tablolarını, sivil toplumu ilgilendiren konularda görüşe açılan konulara dair TÜSEV önerilerini ve yayımlanan resmi belgelerin TÜSEV tarafından derlenen sivil toplumla ilgili bölümlerini bulabilirsiniz.

TÜSEV’in Sivil Toplumu İlgilendiren Mevzuata Dair Görüş ve Önerileri

Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağı’na Dair Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) Öneri ve Görüş Belgesi - Ağustos 2022
İndirin
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün (STİGM) Yürütmekte Olduğu Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme Projesi I-II Kapsamında Hazırlanan Mevzuat Taslaklarına Dair Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) Öneri ve Görüş Belgesi - Eylül 2022
İndirin
Yardım Toplama Kanun Tasarısına Yönelik Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Görüş Metni - Mayıs 2013
İndirin
Yardım Toplama Kanunu Tasarısı Nasıl Değişiklikler Getiriyor? 2013
İndirin
Yardım Toplama Kanunu Taslak Tasarısı Toplantısında Üzerinde Uzlaşılan İlkeler - 2013
İndirin

Sivil Toplumu İlgilendiren Mevzuattaki Değişikliklere Dair Karşılaştırmalı Tablolar

Anayasa Mahkemesi, 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile Yapılan Bazı Değişiklikler
İndirin
18.04.2023 Tarihli ve 32167 numaralı Resmi Gazete’de Yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yapılan Düzenlemeler
İndirin
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle Yapılan Değişiklikler - 2021
İndirin
Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle Yapılan Değişiklikler
İndirin

Sivil Toplumu İlgilendiren Yayınlardan Derlemeler ve Çeviriler

Avrupa Komisyonu 2021 Türkiye Raporu, Sivil Toplumu İlgilendiren Maddeler
İndirin
Avrupa Komisyonu 2020 Türkiye Raporu, Sivil Toplumu İlgilendiren Maddeler
İndirin
Avrupa Komisyonu 2019 Türkiye Raporu, Sivil Toplumu İlgilendiren Maddeler
İndirin
Avrupa Komisyonu 2018 Türkiye Raporu, Sivil Toplumu İlgilendiren Maddeler
İndirin
Avrupa Komisyonu 2016 Türkiye Raporu, Sivil Toplumu İlgilendiren Maddeler
İndirin
Avrupa Komisyonu 2015 Türkiye Raporu, Sivil Toplumu İlgilendiren Maddeler
İndirin
Avrupa Komisyonu 2014 Türkiye İlerleme Raporu, Sivil Toplumu İlgilendiren Maddeler
İndirin
Avrupa Komisyonu 2013 Türkiye İlerleme Raporu, Sivil Toplumu İlgilendiren Maddeler
İndirin
Avrupa Komisyonu 2012 Türkiye İlerleme Raporu, Sivil Toplumu İlgilendiren Maddeler
İndirin
Avrupa Komisyonu 2011 Türkiye İlerleme Raporu, Sivil Toplumu İlgilendiren Maddeler
İndirin
AB'ye Katılım için Ulusal Eylem Planı I ve II, Sivil Toplumu İlgilendiren Düzenlemeler, Aralık 2014
İndirin

Haberler