KVKK ve Çerez Politikası

KVKK ve Çerez Politikası

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (“TÜSEV”) olarak tarafınıza ait kişisel verileri, başta 6698 Sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip  olmamız ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde işlemekteyiz.

Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da Kanun’da belirtilen istisnalara  veya verdiğiniz açık rızanıza istinaden, TÜSEV tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam  dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un  emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin TÜSEV tarafından hangi amaçlarla işlendiğine ve hangi amaçla yurt içinde  bulunan kişilere aktarıldığına ilişkin detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Paydaşlarının Verileri

(Kamu Kurumu Temsilcileri, Uluslararası İş Ortakları, Özel Sektör ve Sivil Toplum Paydaşları,  Akademisyenler)

Kişisel VeriVeri İşleme

Amacı

Hukuki SebepAktarım Durumu ve Amacı
❖Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

❖İletişim Bilgisi

(E-posta, İletişim Adresi,  Kurum Bilgisi, Telefon,  Unvan)

İletişim

Faaliyetlerinin

Yürütülmesi

Kanunlarda

öngörülmesi

İş Ortağı – Sunucu hizmeti  alınması

Aracı Hizmet Sağlayıcı – Elektronik ileti gönderimi

❖ Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad, T.C Kimlik No,  Doğum Tarihi)

❖İletişim Bilgisi

(İletişim Adresi)

Organizasyon

süreçlerinin

yürütülmesi

Hakkın tesisi,  kullanılması ve  korunmasıSeyahat Acentesi – Seyahat  organizasyonlarının yapılması

 

TÜSEV E-Bülten Alıcılarının Verileri

Kişisel VeriVeri İşleme

Amacı

Hukuki SebepAktarım Durumu ve Amacı
❖Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

❖İletişim Bilgisi

(E-posta, İletişim Adresi,  Kurum Bilgisi, Telefon,  Unvan)

İletişim

Faaliyetlerinin

Yürütülmesi

Kanunlarda

öngörülmesi

İş Ortağı – Sunucu hizmeti  alınması

Aracı Hizmet Sağlayıcı – Elektronik ileti gönderimi

 

Basın Mensuplarının Verileri

Kişisel VeriVeri İşleme  AmacıHukuki

Sebep

Aktarım Durumu ve  Amacı
❖Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

❖İletişim Bilgisi

(İletişim Adresi, E-posta,  Kurum Bilgisi, Telefon,  Unvan)

İletişim

Faaliyetlerinin

Yürütülmesi

Kanunlarda

Öngörülmesi

İş Ortağı – Sunucu hizmeti  alınması

Aracı Hizmet Sağlayıcı – Elektronik ileti gönderimi

 

Tedarikçi/Tedarikçi Yetkililerinin Verileri

Kişisel VeriVeri İşleme

Amacı

Hukuki SebepAktarım Durumu ve Amacı
❖Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad, T.C. Kimlik No,  Vergi Kimlik No)

❖İletişim Bilgisi

(E-Posta, Telefon)

❖İşlem Güvenliği Bilgisi (İmza)

Mal / Hizmet  Satın Alım  Süreçlerinin

Yürütülmesi

Hakkın tesisi,  kullanılması ya da  korunmasıİş Ortağı – Sunucu hizmeti  alınması
❖Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad, Unvan, Vergi  Kimlik No)

❖Finansal Bilgi

(IBAN veya Hesap No)

❖İşlem Güvenliği Bilgisi (İmza)

Finans ve  Muhasebe

İşlerinin

Yürütülmesi

Sözleşmenin

kurulması ve ifası

Muhasebe yazılımı – Yazılım  hizmeti alınması

İş Ortağı – Sunucu hizmeti  alınması

 

TÜSEV, yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri  Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik  önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda tabloda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır.

Kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik ortamlarda toplanmakta ve yukarıda sayılan amaçlar  doğrultusunda işlenmektedir.

İlgili kişi olarak dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan TÜSEV’e başvurarak 6698 sayılı  Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kullanabilirsiniz.

Kanun’da belirtilen haklarınıza dair taleplerinizi, hangi hakların kullanılmak istendiğinin açık  olarak belirtileceği ıslak imzalı bir dilekçe veya https://tusev.org.tr/wp-content/uploads/2024/07/TUSEV-Basvuru-Formu.pdf adresinden  ulaşabileceğiniz başvuru formunda yer alan bilgiler doğrultusunda kimliğinizi tespit edici  belgelerle TÜSEV’e ulaştırabilirsiniz. İlgili kişi veya yasal temsilcisinden TÜSEV’e iletilen ve  yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir.

Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız  ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya  kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.