Hakkımızda

Hakkımızda

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) olarak 1993 yılında Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının (STK) karşılaştığı ortak ve güncel sorunlara çözümler geliştirmek için kurulduk. 30 yılı aşkın deneyimiz ışığında, başta Mütevelliler Heyeti üyelerimizden aldığımız destekle,

  • STK’lar için elverişli ve destekleyici yasal ve mali ortamın oluşturulması,
  • Stratejik ve etkin bağışçılığın teşvik edilmesi,
  • Kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında diyalog ve iş birliğinin sağlanması,
  • Türkiye’deki sivil toplumun uluslararası düzeyde tanıtılması ve iş birliklerinin kurulması,
  • Sivil toplumun itibarının artırılması,
  • Sivil toplumla ilgili araştırmalar yapılması ve bilgi üretiminin artması

amaçlarıyla, Türkiye’de daha güçlü, katılımcı ve itibarlı bir sivil toplum için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.