Hakkımızda

Program Alanları

TÜSEV olarak, Türkiye’de daha güçlü, katılımcı ve itibarlı bir sivil toplum için birbirini farklı şekillerde tamamlayan dört program alanı altında çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Yasal Çalışmalar program alanımız altında vakıf ve dernekleri ilgilendiren yasal ve mali mevzuatı inceliyor, uygulamalara ilişkin mevcut durumu ve gelişmeleri izleyerek bu konulara ilişkin bilgi kaynakları oluşturuyoruz. Bu çalışmalarımız ışığında politika önerileri geliştiriyor ve savunuculuk çalışmaları yürütüyoruz. Bu program alanımız altında ayrıca kamu politikalarının oluşumunda ve yasama süreçlerinde STK katılımının artması ve güvence altına alınması, kamu-STK iş birliğinin farklı açılardan desteklenmesi için faaliyetler yürütüyoruz. Yasal Çalışmalar Program alanımız, program alanı faaliyetlerimiz, projelerimiz ve yayınlarımız için Yasal Çalışmalar Program Alanı sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Etkin Bağışçılık program alanımız altında, başta Türkiye’de bireysel bağışçılığın gelişmesi ve STK’lara aktarılan bireysel bağışların artması için çalışmalar yürütüyoruz. STK’ların bireysel ve kurumsal bağışlar yoluyla sürdürülebilirliklerine katkı sağlanması için ilgili paydaşların stratejik ve etkin bağış uygulamaları hakkında bilgilendirilmesini amaçlayan çalışmalar yürütüyoruz ve Türkiye’de bağışçılık ekosistemine katkı sağlayacak farklı model ve mekanizmaların tanıtılarak teşvik edilmesini önceliklendiriyoruz. Buna ek olarak Türkiye’de hibe veren kuruluşların sayısının artması, hibe verme yöntemini kapsayan yenilikçi ve katılımcı modellerin ilgili paydaşların gündemine getirilmesi için çalışıyoruz. Etkin Bağışçılık Program alanımız, program alanı faaliyetlerimiz, projelerimiz ve yayınlarımız için Etkin Bağışçılık Program Alanı sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Sivil Toplumun İtibarı program alanımız altında Türkiye’de STK’ların daha elverişli bir ortamda çalışabilmeleri için hak ettikleri itibarın, farklı paydaşlar nezdinde oluşabilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Sivil toplumun içinden oluşan topluluklarla ortak çalışmalar yürütülmesi, bu toplulukların ilgili oldukları alanda güncel bilgiye erişimlerinin sağlanması ve Türkiye’deki sivil toplumun uluslararası alanda temsil edilmesi ve ilgili olduğu alanlara dahil edilmesini teşvik eden faaliyetlerle sivil toplumun itibarını artırmayı hedefliyoruz. Kurduğumuz uluslararası ortaklıklar ve iş birlikleri aracılığı ile sivil toplum alanında ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyim paylaşımları gerçekleştirmeyi, yeni kavram ve uygulamalar geliştirmeyi ve diğer program alanları altında yapılan çalışmalara katma değer sağlamayı amaçlıyoruz. Sivil Toplumun İtibarı program alanımız, program alanı faaliyetlerimiz, projelerimiz ve yayınlarımız için Sivil Toplumun İtibarı Program Alanı sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Araştırma ve Yayınlar program alanımız altında sivil toplum için, sivil toplumla ilgili bilgi üretimi ve veri paylaşımının yanında sivil toplumun görünürlüğünün artırılmasına, güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesine ve sivil toplumun gelişmesi için elverişli ortam yaratılmasına katkı sağlamayı amaçlayan çalışmalar yürütüyoruz. Ürettiğimiz yayınları, hayata geçirdiğimiz araştırmaların sonuçlarını, katıldığımız toplantı, konferans gibi etkinliklerin çıktılarını yaygınlaştırarak alandaki paydaşlarımızın sivil toplumu ilgilendiren konularda güncel bilgi, veri ve görüşlere erişimini kolaylaştırıyoruz. Buna ek olarak, Sivil Toplum Serisi aracılığıyla, sivil toplumla ilgili uluslararası kaynakların Türkçeye kazandırılarak alanın gelişimine katkı sağlamayı ve paydaşlar arası diyaloğu teşvik etmeyi amaçlıyoruz. TÜSEV’in bugüne dek yayımladığı, sivil alanda farklı ve kapsamlı konulara odaklanan tüm yayınlarına ulaşmak için Araştırma ve Yayınlar Program Alanı sayfamızı inceleyebilir, burada bulunan E-Kütüphane aracılığıyla tüm yayınlarımıza ulaşabilirsiniz.