Haberler

Avrupa Parlamentosu Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için Mevzuatı Uyumlu Hale Getirmeyi Amaçlayan Tavsiyeleri Kabul Etti

Avrupa Parlamentosu, 17 Şubat 2022 tarihinde, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri genelinde kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla ilgili mevzuatı uyumlu hale getirmeyi ve ortak bir Avrupa Dernekler Tüzüğü amaçlayan tavsiye raporunu oy çokluğuyla kabul etti.

Rapor AB içinde kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için ortak bir yasal statünün olmaması ve üye devletlerin mevzuatları arasında tutarsızlıklar bulunması sebebiyle, AB içerisinde sınır ötesi faaliyet gösteren kurumların haksız yasal ve idari yükler ile karşı karşıya kaldığını ve bu durumun demokratik katılımı zorlaştırdığını vurguladı. Parlamento üyeleri, Avrupa Komisyonu’ndan gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ettiler.

Parlamento üyeleri, ulusal yasalar ve idari uygulamalar nedeniyle kâr amacı gütmeyen kuruluşların yaşadıkları sıkıntıların, bazı üye ülkelerde halihazırda tehdit altında olan ifade ve örgütlenme özgürlüğü gibi temel hakları daha da kısıtlayabileceğini ve bu durumun kurumları ülke sınırları dışında çalışmaktan caydırabileceğini ifade ettiler.

Diğer yandan Raporda, Avrupa’da sivil alanı siyasi gerekçelerle kısıtlamaya yönelik her türlü girişim kınanarak, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yeterli, kolay erişilebilir, şeffaf ve ayrımcı olmayan kurallara dayalı finansal destek sağlamanın ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için bir Avrupa kamu yararı statüsünün oluşturulmasının önemi de vurgulandı.

Onaylanan bu raporla, AB Parlamentosu üyeleri, AB Komisyonu’ndan yasal boşluğu dolduran bir tüzük ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların faaliyetlerini engellenmeden sürdürebilmelerini garanti altına alacak, sivil alan için standartlar belirleyen bir düzenlemenin hazırlanmasını talep ettiler. Parlamentoda 530 lehte, 146 aleyhte ve 15 çekimser oyla kabul edilen Raporun ardından Avrupa Komisyonu’nun bir yasa teklifi hazırlaması bekleniyor. İlgili rapora bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.