Araştırma ve Yayınlar program alanımız altında sivil toplum için, sivil toplumla ilgili bilgi üretimi ve veri paylaşımının yanında sivil toplumun görünürlüğünün artırılmasına, güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesine ve sivil toplumun gelişmesi için elverişli ortam yaratılmasına katkı sağlamayı amaçlayan çalışmalar yürütüyoruz. Buna ek olarak, Sivil Toplum Serisi aracılığıyla, sivil toplumla ilgili uluslararası kaynakların Türkçeye kazandırılarak alanın gelişimine katkı sağlamayı ve paydaşlar arası diyaloğu teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Sivil Toplum Yayın Serisi