Bu program alanı altında vakıf ve dernekleri ilgilendiren yasal ve mali mevzuatı inceliyor, uygulamalara ilişkin mevcut durumu ve gelişmeleri izleyerek bu konulara ilişkin bilgi kaynakları oluşturuyoruz. Bu çalışmalarımız ışığında politika önerileri geliştiriyor ve savunuculuk çalışmaları yürütüyoruz. Yasal Çalışmalar program alanımız kapsamında ayrıca kamu politikalarının oluşumunda ve yasama süreçlerinde STK katılımının artması ve güvence altına alınması, kamu-STK iş birliğini farklı açılardan desteklenmesi için faaliyetler yürütüyoruz.

Alandan Haberler