Etkin Bağışçılık program alanımız altında, başta Türkiye’de bireysel bağışçılığın gelişmesi ve STK’lara aktarılan bireysel bağışların artması için çalışmalar yürütüyoruz. STK’ların bireysel ve kurumsal bağışlar yoluyla sürdürülebilirliklerine katkı sağlanması için ilgili paydaşların stratejik ve etkin bağış uygulamaları hakkında bilgilendirilmesini amaçlayan çalışmalar yürütüyoruz ve Türkiye’de bağışçılık ekosistemine katkı sağlayacak farklı model ve mekanizmaların tanıtılarak teşvik edilmesini önceliklendiriyoruz. Buna ek olarak Türkiye’de hibe veren kuruluşların sayısının artması, hibe verme yöntemini kapsayan yenilikçi ve katılımcı modellerin ilgili paydaşların gündemine getirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz.

Program Alanından Haberler