Sivil Toplumun İtibarı program alanımız, 2020 yılında İlkeli Temsil yöntemine geçişimizin ardından, TÜSEV olarak Tesir İddiamız’a ulaşabilmek için, farklı paydaşlar nezdinde sivil toplumun ve sivil toplum kuruluşlarının itibarının artmasına duyulan somut ihtiyaçtan doğdu. Bu ihtiyaca karşılık verebilecek adımları belirleyebilmek için program alanımızın tanımlandığı günden bu yana farklı araştırmalar hayata geçirdik.

2019 ve 2021 yıllarında hayata geçirdiğimiz Türkiye’de Sivil Toplumun İtibarı araştırması kapsamında, kamuoyu, üniversite öğrencileri, akademisyenler, medya mensupları, STK çalışanları, özel sektör kuruluşları, beyaz yakalı çalışanlar ve TÜSEV üyelerinden oluşan (2019 n: 959, 2021 n: 993) paydaşların sivil topluma yönelik fikirlerini ve sivil toplumun itibarına dair algılarını raporladık. Bu araştırmanın sonuçlarını tamamlayacak şekilde, 2020 yılında bir iç görü araştırması da hayata geçirdik. Türkiye’de farklı paydaş gruplarından bireylerin sivil topluma yönelik itibar algısına dair elde ettiğimiz kantitatif verilerin altındaki sebepleri anlamaya gayret ettiğimiz bu araştırmanın sonucundaysa mevcut algıyı dönüştürecek stratejik adımları belirleyebilmeyi amaçladık.

Sivil Topluma Katılım Yolculuğu ve Motivasyonlar ile İtibar Algısına Dair İç Görüler ve Aksiyon Alanları olmak üzere iki ana başlıkta ilerleyen çalışma kapsamında sivil toplum itibarını etkileyen faktörleri daha detaylı biçimde inceledik.

Yerel düzeyde sivil toplumun itibarını artırmak için yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra, küresel çapta faaliyet gösterdiğimiz alanlarda çalışan pek çok kuruluşun üyesiyiz. Bu üyeliklerimiz aracılığıyla globalde sivil toplumun gündemini farklı başlıklarda takip ediyoruz. Başta izleme, politika geliştirme, yeni yöntemler ve eğilimlerden haberdar olma ve topluluklara katkı sunma konularında faydalandığımız bu üyeliklerimiz aracılığıyla ayrıca Türkiye’deki sivil toplumu uluslararası düzeyde temsil ediyoruz.

Alandan Haberler