Programlar / Yasal Çalışmalar

Uluslararası Çalışmalar

Yasal Çalışmalar program alanımız altında, program alanı altında çalışmalarımıza katkı sağlayacak faaliyetlere çeşitli kuruluşlara, çalışma gruplarına ve kurduğumuz iş birlikleriyle devam ediyoruz.

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, Genişleme Aday Ülke Üyeliği

Avrupa Birliği (AB) politikalarının geliştirmesi ve denetlenmesinde önemli bir göreve sahip olan Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'nde (EESC), Genişleme Aday Ülke Üyesi olarak görev yapıyoruz. Ekibimizden Güneş Engin'in temsil görevini üstlendiği EESC, AB aday ülkelerindeki işveren örgütleri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ECM olmaya davet ederek başlattığı projeyle, aday ülkeler için resmi bir katılım fırsatı sunan ilk AB kurumu oldu. 15’i Türkiye’den olma üzere seçilen 131 ECM'nin AB düzenlemeleriyle ilgili çeşitli konularda EESC tarafından bildirilecek görüşlere katkıda bulunması, böylece AB politikalarının oluşturulmasında sivil toplum katılımının artırılması amaçlanıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Philea Yasal Çalışmalar Komitesi Üyeliği (Legal Affair Commitee, LAC)

Avrupa’da vakıfların ve filantropi alt yapı kuruluşlarının üye oldukları bir çatı kuruluş olan Philanthropy Europe Association (Philea), bugün 30’dan fazla ülkedeki üyeleri aracılığıyla 7.500’den fazla vakfı bir araya getiren bir kuruluştur. Philea, üyelerinin bir arada üretmesini ve birlikte öğrenmesini teşvik eden alanlar yaratır, etkin ve sürdürülebilir iş birlikleri için alan yaratır ve sosyal fayda yaratılması için elverişli bir ortam yaratılmasını farklı açılardan destekler.

Philea bünyesindeki Yasal Çalışmalar Komitesi (Legal Affair Commitee, LAC), Philea üyeleri arasında filantropi ve sivil toplumu ilgilendiren mevzuat alanında çalışan üyelerinden oluşur. Philea’nın Avrupa’da vakıfları ilgilendiren yasal düzenlemelere odaklanan çalışmalarına katkı sağlayan üyeler aynı zamanda üretilen bilgi kaynaklarına katkı verirler ve alandaki gelişmeler ışığında bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunurlar.

TÜSEV’in de üyeleri arasında olduğu LAC’le ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

WINGS Elverişli Ortam Çalışma Grubu Üyeliği (Enabling Environment Working Group)

Küresel ölçekte düşünce liderleri ve değişim öncülerini bir araya getirerek filantropinin en üst potansiyeline ulaşması ve sosyal ilerleme için bir katalizör olması amacıyla çalışan Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS), bugün 50’den fazla ülkede 190’dan fazla üyesi olan bir çatı kuruluştur.

TÜSEV olarak bir parçası olduğumuz WINGS bünyesindeki Elverişli Ortam Çalışma Grubu (Enabling Environment Working Group), başta filantropi alanını ilgilendiren elverişli ortam çerçevesinde alandaki güncel konuların bir arada tartışılmasını sağlar, üyelerin ülke örneklerinin bir arada tartışıldığı bir ortam yaratır ve ortaklaşılan konularda bir arada yapılabilecekler üzerine fikir alışverişi yapılmasını teşvik eder.

ICNL, Civic Freedom Monitor Ülke Editörlüğü (Uluslararası Kar Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi, Sivil Özgürlük İzlemesi)

International Center for Not for Profit Law (Uluslararası Kar Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi) tarafından hazırlanan Özgürlük İzlemesi örgütlenme, ifade ve barışçıl toplantı özgürlükleri de dahil olmak üzere sivil toplumu ve sivil özgürlükleri etkileyen hukuki konularda güncel bilgiler sağlar. Şu anda 50'den fazla ülkeyi kapsayan izleme çalışmasının Türkiye bölümünü TÜSEV olarak hazırlıyoruz. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

EU Global Facility İş Birliği

2019’da Avrupa Komisyonu tarafından, kara para aklamanın ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla sistemlerini güçlendirmek isteyen ülkelere destek sağlamak üzere kurulan EU Global Facility (GF-AML/CFT) bugüne kadar çok sayıda ülkede, başta kamu kurumları olmak üzere, çeşitli paydaşlara teknik destek sağladı. 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un sivil toplum kuruluşlarına ve sivil alana olan etkilerini izlemek, konuda politika önerileri geliştirmek ve bu önerileri ilgili paydaşların gündemine taşıyabilmek için hayata geçirdiğimiz iş birliklerinden olan EU Global Facility ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Alandan Haberler