Hakkımızda

İlkeli Temsil ve Tesir İddiaları

İlkeli Temsil ve Tesir İddiaları

İlkeli Temsil

İlkeli Temsil, John Carver’ın geliştirmiş olduğu Policy Governance isimli yönetim modelinin, Erdal Yıldırım tarafından geliştirilmiş olan Türkiye uygulamasıdır.  2020 yılından bugüne TÜSEV’de uygulanmakta olan bu modelin temel özellikleri arasında sivil toplum kuruluşlarının (STK) söz sahiplerini (kurucularını) temsil etmek üzere görev yapan Temsilciler Kurulu’nun ve Tepe Yönetici’nin görev ve sorumluluklarını net bir şekilde tanımlaması yer alır.

İlkeli Temsil Yöntemi aynı zamanda içeriye değil dışarıya bakan, farklı görüşlerin tartışılmasını cesaretlendiren, yönetimsel detaylardansa stratejik liderliği önceleyen, bireysel değil müşterek kararlara dayanan, geçmiş ya da bugünden ziyade gelecekle ilgilenen ve reaktif yerine proaktif olmayı önceleyen özellikler bütününe sahiptir.

İlkeli Temsil, uygulandığı her kuruluşta kurucular adına Temsilciler Kurulu’nun belirlediği Tesir İddiaları oluşturulmasını gerekli kılar. Böylelikle kuruluşun varlık amacı doğrultusunda neyi neden yapması ve kaynaklarını ne şekilde kullanması gerektiğine dair bir sabit sunar.

TÜSEV’de uygulanan İlkeli Temsil Yöntemi, Temsilciler Kurulu’nun kurucular adına, TÜSEV’in tesir iddiasında belirtilen şekilde, doğru hedef kitle için, doğru bir maliyetle, doğru faydayı sunmasını ve bunu yaparken kısıtlarda belirtilen istenmeyen durum ve sonuçlardan kaçınmasını sağlayacak bir yönetim biçimidir.

TÜSEV’in Tesir İddiaları

Yukarıdaki bilgi ışığında, TÜSEV Temsilciler Kurulu’nun TÜSEV için belirlediği Tesir İddiaları aşağıdaki gibidir:

Temel İddia

TÜSEV, yıllık yaklaşık 21,4 milyon TL* bütçesiyle, Türkiye’deki sivil toplumu daha güçlü, daha katılımcı ve daha itibarlı bir konuma getirecektir.

İddia Hedefleri:

  1. 2025 yılına kadar vakıf / dernek mevzuatının en önemli üç sorunu çözülecektir. (Kaynakların en fazla % 50’si)
  2. Sivil toplumun itibarı ulusal ve uluslararası alanda 2028 yılına kadar artırılacaktır. (Kaynakların en fazla % 20’si)
  3. Türkiye’de bireylerin sivil toplum kuruluşlarına yaptıkları bağışlar her yıl artırılacaktır. (Kaynakların en fazla % 20’si)
  4. STK çalışanları, yöneticileri ve yönetim kurulu / mütevelli heyet üyelerinin alanla ilgili bilgi birikimi arttırılacaktır. (Kaynakların en fazla % 10’u)

*2024 yılı bütçesidir, bu rakam her sene güncellenir.