Vakıf

Vakıflarda Kurucu İrade Raporu

Vakıflarımızın önemli sorunlarından birini de, Vakıf Resmi Senetlerinin gerektiğinde günün koşullarına ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde değiştirilmesinde yaşanan zorluklar ve olumsuzluklar oluşturmaktadır. Bu bağlamda vergiden muaf vakıflarımızın resmi senet değişikliklerinde Maliye Bakanlığı’ndan izin alması zorunluluğu dışında vakıfların, resmi senetlerinde nasıl değişiklik yapabileceği her vakfın uygun gördüğü ve Resmi Senedinde tanımladığı yöntemle yapılabilmektedir. Aslında bu özlenen ve olması gereken bir kural iken vakıflarımız örnek olarak; amaç değişikliği, üye almak, bağış yapmak, amaca ve genel giderlere ilişkin harcama oranlarında değişiklik, uluslararası ilişkiler, başka kuruluşlara üyelik gibi vakıfların sürdürülebilirliğini, hizmet kalite ve boyutunu olumlu etkileyecek Resmi Senet değişiklikleri vakıf kurucu iradesinin değiştirilemeyeceği gerekçesi ile gerek ilk kademe gerekse Yüksek Mahkeme kararı ile red edilmektedir.

Burada sorun; vakıf resmi senetlerinde belirtilen amaç ve ilkelerin, T.C. Devletinin Anayasa’da belirtilen değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümleriyle(madde 4) eşdeğer tutulması ve bu gerekçe ile red edilmesidir.

Örnek olarak günümüzde; Maliye Bakanlığı’nca yapılan bir yasal değişikliği, (1/3+2/3) Anayasa Mahkemesinin vakıflarda üyeliği serbest bırakan bir kararını vakıflarımız hiçbir şekilde uygulayamamakta, Vakıflar Genel Müdürlüğü ise eğer resmi senedinizde hüküm varsa yapabilirsiniz hüküm yok ise yapamazsınız diyerek kurucuları hayatta olan vakıfların dahi resmi senet değişikliklerine izin vermemektedir.

Bu konuda aldığımız çok sayıda şikâyete bir çözüm bulmak üzere Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı ile ortaklaşa düzenlediğimiz panelle ilgili tutanağı bir yayın haline getirmiş bulunmaktayız.

Vakıflarda Kurucu İradenin Korunması ve Sürdürülmesinin Uygulamada Yarattığı Sorunlar Konulu Panelin Notları 

14/07/2011