Dernek

Karşılaştırmalı Raporlar Projesi-Dernek Kanunu Raporu

Bu rapor TÜSEV’in misyonu gereği sürdürdüğü STK Yasal Çalışmaları programının bir parçası olarak geliştirilen “Karşılaştırmalı Raporlar Projesi” kapsamında ABD’de yerleşik ICNL (International Center For Not-for-Profit Law, (www.icnl.org) ile birlikte hazırlanmıştır. Proje STK’ların yasal sorunlarını belirleyerek, karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi ve pratiğe dayalı tarafsız çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

Dernekler Yasasına İlişkin Rapor