Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı 2017 Dönemi Başvuruları Açıldı

TÜSEV, bağışçıları farklı sosyal yatırım araçları ile tanıştırmak, dünyadaki gelişimleri aktarmak, planlı bağışçılığa geçişi kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü Değişim için Bağış Projesi kapsamında STK profesyonellerine yönelik bir program yürütüyor.

Filantropi Profesyonelleri  Eğitim Programı filantropinin gelişimini önemseyen ve bunun için gerekli olan bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen STK çalışanlarına yönelik olarak tasarlandı. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda belirlenecek olan 12 filantropi profesyoneli, akran öğrenme ve uzmanlarla birebir çalışma yöntemleriyle her ay yarım günlük sunum, tartışma, pratik ve deneysel etkinliklerden oluşan bir öğrenme-uygulama programına dahil olacaklar.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’na katılmaya hak kazanan STK çalışanlarının;

  • Altı ay süresince ayda bir kez düzenlenecek yarım günlük eğitim modüllerinde bilgi paylaşımı, uzmanlarla etkileşim ve grup çalışmalarına katılım sağlamaları,
  • Stratejik bağışçılık, hibe program yönetimi ve etkili kurumsal sosyal sorumluluk programları gibi bağışçılığın gelişimine yönelik alanlarda bilgilenme, bu alanlarda katkı sağlayabilir duruma gelmeleri,
  • Bireysel ve kurumsal bağışlar ile ilgili yasal ve vergisel düzenlemeler hakkında bilgi edinmeleri,
  • Uzmanlıkları doğrultusunda hazırladıkları blog yazıları ve program ile ilgili deneyimlerini www.degisimicinbagis.org sitesinde yayınlanması,
  • TÜSEV’in üyesi olduğu EFC, WINGS, DAFNE gibi uluslararası ağlardan gelen bilgi ve kaynaklardan yararlanmaları,
  • Türkiye’de filantropi üzerinde oluşturulan ilk çalışma grubu olan ve mezunlardan oluşan Filantropi Profesyonelleri Çalışma Grubunun parçası olarak bağışçılığın gelişmesi için TÜSEV kolaylaştırıcılığında yapılan çalışmalara katkı sağlamaları hedeflenmektedir.


Ocak- Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek Programın 2017 dönemi başvuru koşulları aşağıda bulunan duyuru metninde yer almaktadır. Katılmak isteyenlerin  aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleriyle birlikte 28 Aralık 2016 Çarşamba günü, saat 18:00’e kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir. Yalnızca eksiksiz olarak gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacak ve belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Programa katılmaya hak kazananların bilgileri ilerleye günlerde TÜSEV web sitesinde yayınlanacaktır. 

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı 2017 Duyuru Metni Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı 2017 Program Konuları Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı 2017 Başvuru Formu