Sosyal Girişimcilik Projesi

 • Sosyal Girişimcilik: Sosyal İçerme ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme Olanakları Konferansı

  TACSO-Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek Programı'nın Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) işbirliğiyle düzenlediği “Sosyal Girişimcilik: Sosyal İçerme ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme Olanakları Konferansı” Türkiye’den 50’ye yakın sivil toplum kurumu ve sosyal girişimci ile 10 AB ve IPA ülkesi temsilcilerinin katılımıyla, 26 Haziran 2014’te SALT Galata’da gerçekleştirildi. Türkiye’de sosyal girişimciliği tanıtma ve teşvik etmenin amaçlandığı konferansta;  sosyal girişimciliğin sosyal içerilme, sürdürülebilir toplumsal gelişme ve sosyal değişim için önemi tartışıldı. Batı Balkanlar, AB ve Türkiye’de hassas gruplar ve toplumsal gelişim üzerine çalışan başarılı sosyal girişim modelleri üzerinde duruldu. Detaylara ve konferans notlarına ekten ulaşabilirsiniz.

   

 • Sosyal Girişim Toplantısı gerçekleştirildi

  TÜSEV, British Council desteği ve işbirliği ile hayata geçirdiği Sosyal Girişimcilik Projesi kapsamında Türkiye’de sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösteren kurumları bir araya getirdi. Sosyal girişimciliğin desteklenmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla 16 Ocak 2013’te gerçekleştirilen toplantıda, sosyal girişimciliği tanıtmak ve desteklemek için yapılan faaliyetler ve devam eden ihtiyaçların yanı sıra ortak çalışmalar için önerilerde bulunuldu. Toplantıya ilişkin notlara ekten ulaşabilirsiniz.

 • Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Projesi 3. Aşaması Başladı

  British Council desteği ve işbirliği ile hayata geçirdiği Sosyal Girişimcilik Projesi’nin ilk iki döneminde proje faaliyetleri kapsamında;
  •Türkiye’de sosyal girişim modelinin önündeki fırsat ve engellerin tespiti,
  •Sosyal girişimcilik modeline ilişkinbilgi paylaşımında bulunulması ve farkındalık yaratılması,
  •sosyal girişimcilerin paylaşım alanı olarak kullanabilecekleri sosyal girişim portalının(www.sosyalgirisim.org) oluşturulması,
  •Sosyal girişimlere yönelik mevzuat, kamu ve özel sektör destekleri konularında politika belgelerinin yazılması gerçekleştirilmiştir.

  Bu faaliyetlerle birlikte ülkemizde sosyal girişimlerle ilgili farkındalık artamaya devam ederken; yasal ve mali altyapının iyileştirilmesi ve sosyal girişimlerin teşviki için yapılan çalışmaların geliştirilmesinin önemi ortaya konulmuştur.

 • Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Projesi 2. Aşaması Hakkında

  British Council tarafından desteklenen ve ilk ayağı 2009-2010 döneminde tamamlanan “Sosyal Girişimcilik Projesi” faaliyetleri ile Türkiye’de sosyal girişim modelinin önündeki fırsat ve engellerin tespit edilmesi, sosyal girişimcilik modeli ile ilgili farkındalık yaratılması ve sosyal girişimcilerin paylaşım alanı olarak kullanabilecekleri sosyal girişim portalının oluşturulması gibi hedefler gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler sonucunda elde edilen deneyim; ülkemizde sosyal girişimleri ilgilendiren yasal ve mali altyapının iyileştirilmesi ve sosyal girişimlerin teşviki için yapılan çalışmaların geliştirilmesinin önemini ortaya koymuştur.
  Bu kapsamda TÜSEV, “Sosyal Girişimcilik Projesi”ni British Council desteği ve işbirliğiyle 2011 yılı boyunca sosyal girişimlerle ilgili farkındalık yaratılması ve bilgi paylaşımı, sosyal girişimcilerden oluşan ağın geliştirilmesi ve sosyal girişimler için yasal ve mali altyapının güçlendirilmesi amacıyla yürütülmeye devam edilmiştir. İkinci aşamada düzenlenen faaliyetler için...
   
   

 • Sosyal Girişim Toplantısı, 22 Haziran 2011, İstanbul

  TÜSEV’in British Council desteği ve işbirliği ile yürüttüğü Sosyal Girişimcilik Projesi’nin ikinci aşaması kapsamında sosyal girişim ve sosyal değişim konusunda çalışan çeşitli kuruluş ve kişileri bir araya getirmeyi, paydaşlar arasında düzenli bilgi alışverişini sağlamayı ve ortaklıkları teşvik etmeyi amaçlayan sosyal girişim toplantıları serisinin üçüncü toplantısı, 22 Haziran 2011 Çarşamba günü gerçekleştirildi. İnternet girişimciliği ve sosyal girişimcilik ilişkisinin tartışıldığı toplantıya, Alış Bağış websitesi kurucusu Arzum Meleksoy ve Ekle Destekle sosyal girişiminin yaratıcıları Ali Kobanbay ve İlkay Gültaş konuşmacı olarak katıldılar. Toplantıda yapılan sunumlardan derlenen notlara ekten ulaşabilirsiniz. İki ayda bir tekrarlanması planlanan toplantılardan haberdar olmak ve iki haftada bir yayımlanan sosyal girişim e-bültenlerine abonelik için www.sosyalgirisim.org'a üye olmayı unutmayınız.