Yerel Yönetimlerde Toplumsal Eşitlik Birimleri: Şişli Belediyesi Vaka Analizi Yayınlandı

Sivil Toplum İzleme Raporu 2015-2016 kapsamında hazırlanan Yerel Yönetimlerde Toplumsal Eşitlik Birimleri Vaka Analizi’nde Şişli Belediyesi örneğine odaklanılarak, Toplumsal Eşitlik Birimleri’nin çalışmaları, STK’ların ve yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve katılımcı karar alma süreçlerinin geliştirilmesi açısından incelendi. Yerel düzeyde hizmet ve kaynaklardan kentlilerin eşit şekilde faydalanması, karar alma ve hizmet süreçlerinde katılımcılığın sağlanması açısından etkin olabilecek bu kurumların desteklenmesi için politika önerilerine de yer verilen vaka analizinden öne çıkan başlıklar görselleştirilerek sosyal medyada paylaşıldı. Vaka analizinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.