Programlar

Yasal Çalışmalar: Uygun Altyapıyla Güçlü Sivil Toplum

Yasal Çalışmalar Programı kuruluşundan günümüze TÜSEV’in ana program alanı olmuş, sektörün bu konuya ihtiyacı ve öneminin artmasıyla geçtiğimiz on yıl içinde büyük gelişme göstermiştir. Programın amacı vakıf ve dernekler için daha elverişli ve kolaylaştırıcı bir altyapıyı teşvik etmektir. 

TÜSEV, bu amaç doğrultusunda:

Dernek ve vakıfları ilgilendiren yasal mevzuata ve konudaki gelişmelere ilişkin bilgi kaynağı oluşturulması,
Kamu politikalarının oluşumunda STK katılımını ve devlet-STK işbirliğini desteklenmesi,
Bağımsız politika analizleri içeren raporlar hazırlanması ve savunuculuk yapılması,
Reform uygulamalarının izlenmesi,
Yeni mevzuatın uygulanması ve benimsenmesi için kapasite geliştirilmesi 
gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

Sosyal Yatırım:  Stratejik Bağışlarla Etkin Sivil Toplum

Dinamik ve etkin çalışan bir sivil toplum için STK’lara sürekli ve sosyal değişim odaklı kaynak aktarımının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Yerleşmiş bir filantropi* kültürü ile yapılan bağış ve hibeler, sivil topluma katılımın yaygınlık ve derinliği açısından da önemlidir.

Bu doğrultuda Sosyal Yatırım Programı;

 • İlgili paydaşların stratejik ve etkin bağış uygulamaları hakkında bilgilendirilmesini,
 • Sosyal yatırım ve filantropi için daha elverişli bir altyapı oluşturulması,
 • STK’lara kaynak aktarımını sağlayan model ve mekanizmaların teşvik edilmesini (bağışçılar vakıfları - community foundations gibi), 
 • Yeni donör ve bağışçıların bağış ve hibe programları oluşturmalarına destek verilmesini,
 • Sosyal girişimleri ilgilendiren yasal ve mali altyapının iyileştirilmesi ve sosyal girişimlerin teşviki için çalışmalar yürütmeyi amaçlar.

Uluslararası İlişkiler ve Ağ Kurma: Sürekli İletişimle Yaygın Sivil Toplum

Uluslararası ortaklıklarımız sektörden lider ve uzmanlarının tecrübe ve bilgilerinden faydalanmamızı, yeni kavram ve uygulamalar geliştirmemizi ve program alanlarımıza stratejik katma değer katmamızı sağlamaktadır.

TÜSEV bu program alanıyla:

 • İyi örnek ve tecrübelerin paylaşılması için ortak platformların oluşturulmasını,
 • Türkiye’deki sivil toplumun uluslararası düzeyde tanınması ve işbirliği imkanları yaratılarak bağların geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Uluslararası İşbirliği Kuruluşlarımız:

 • European Foundation Centre (EFC)
 • World Alliance for Citizen Participation (CIVICUS)
 • Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS)
 • International Society for Third Sector Research (ISTR)
 • International Center for Non-Profit Law (ICNL)
 • European Center for Non-Profit Law (ECNL)
 • Charities Aid Foundation (CAF)
 • Donors and Foundations Network in Europe (DAFNE)
 • Balkan Civil Society Development Network (BCSDN)
 • Global Partner Network (CSR360)

Araştırma ve Yayınlar: Doğru Bilgiyle Sağlıklı Sivil Toplum

Araştırma ve bilgi üretimi sektörün görünürlüğünün artırılmasını, güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesini ve sivil toplumun gelişmesi için ortam yaratılmasını sağlar.

TÜSEV bu programı ile;

 • Sivil topluma ilişkin önemli konularda araştırmalar yapılmasını,
 • Tüm paydaşlar arasında diyalog kurulmasını teşvik edecek ve bilgilendirici, yararlı raporlar oluşturulmasını amaçlamaktadır.