Katkı Sağladığımız Yayınlar

 • Avrupa’da Sosyal Girişimler ve Ekosistemleri Raporu Türkiye Dosyası

  Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal İnovasyon Programı 2014-2020 (the European Union Programme for Employment and Social Innovation "EaSI") tarafından hazırlanan, Avrupa’da Sosyal Girişimler ve Ekosistemleri Rapor’u Türkiye Dosyası (Social Enterprise and Their Ecosystems in Europe-Turkey Fiche) yayımlandı. TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen’in de katkı sağladığı, sosyal girişimleri kavramsal ve yasal açıdan inceleyerek alanın geleceğine dair perspektiflerin özetlendiği ve İngilizce dilinde yayımlanan rapora bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 • Küresel Filantropi Raporu (Global Philanthropy Report)

  Harvard University John F. Kennedy School of Government tarafından hazırlanan, TÜSEV’in de Türkiye içeriklerini yazdığı Küresel Filantropi Raporu (Global Philanthropy Report), vakıfların küresel ölçekteki büyüklüğü, faaliyet alanları, önemi ve etkisini ülkeler ve bölgeler arasında karşılaştırmalı olarak sunarak dünyada filantropinin durumu hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor. Rapor, vakıf sektörünü; ölçek, kuruluş zamanı, sınıflandırma, finansal kaynaklar ve harcamalar, öncelikler ve amaçlar ile operasyonel stratejiler ve yaklaşımlar olmak üzere dört ana bölümde inceliyor. İngilizce yayımlanan raporu buradan inceleyebilirsiniz. 

 • Küresel Filantropi Ortamı Endeksi (Global Philanthropy Environment Index 2018)

  Indiana University Lilly Family School of Philanthropy tarafından hazırlanan ve TÜSEV’in Türkiye bölümüne katkı sağladığı Küresel Filantropi Ortamı Endeksi 2018 (Global Philanthropy Environment Index 2018), bu alanda yapılan en kapsamlı araştırma olarak kabul ediliyor. 79 ülkede filantropi ortamını karşılaştırmalı olarak sunan raporda, bağışçılığı ilgilendiren politikalar ile yasal, mali ve kurumsal faktörlerin yanı sıra bağış yapma eğilimlerini etkileyen sosyal ve kültürel sebeplere de yer veriliyor. Raporda ayrıca filantropi ve bağışçılığın gelişmesini etkileyebilecek vergi uygulamaları da inceleniyor. Ülkelerdeki filantropi ortamının durumunu 1) sivil toplum kuruluşlarının kurulma ve faaliyet göstermesinin kolaylığı, 2) bağışçılıkla ilgili vergi politikaları; vergi indirimleri ve muafiyetler, 3) ülkeler arası nakdi veya ayni bağış yapma ve alma prosedürlerinin kolaylığı, 4) politik ortam 5) sosyokültürel ortam başlıklarında değerlendiren rapor, araştırmaya katılan 79 ülkenin 2/5’sinin kısıtlayıcı bir ortamda faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Yapılan değerlendirmede Türkiye’deki filantropi ortamının 5 üzerinden 2,73 olarak notlandırıldığı, İngilizce yayımlanan rapora bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 • World Bank and Civil Society: Which Road for Regional and Global Prosperity?
 • Çevre Hareketi: Sivil Toplumun Lokomotifi

  TEMA Vakfı'nın iki ayda bir yayınladığı Türkiye'nin ilk çevre dergisi YeşilİZ'de TÜSEV'in Sivil Toplum Endeksi Projesi'ne ilişkin yayınlanan söyleşiye buradan ulaşabilirsiniz...