Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması Yayınlandı

Sivil toplumun varlığını güçlendirerek sürdürmesi için çalışmalarına devam eden TÜSEV, Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması’nı yayınladı. Hayırseverlik algısı, bireysel bağışçılık alanındaki eğilimler, bağış yapılan alanlar ve bağış yapma motivasyonları gibi birçok konuyu ele alan araştırma araştırma Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç liderliğinde, Koç Üniversitesi Saha Araştırmaları Merkezi tarafından yürütüldü ve Anadolu Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, ENKA Vakfı, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, Sabancı Vakfı,  Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklendi. 2006 yılında TÜSEV tarafından yayınlanmış olan Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet raporunda yer alan birçok verinin de güncellendiği Rapor, bireysel bağışçılık ve hayırseverlik alanlarında son on senedeki değişimin karşılaştırmalı analizi için de fırsat sunuyor. Raporun dijital kopyasına ve infografiklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

 

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması Özel Bülten Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması Yönetici Özeti Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması Infografikleri