STEP Vaka Analizleri Yayımlandı

Ülkemizde sivil toplumun durumunu ortaya koyan en kapsamlı araştırma projesi olan Sivil Toplum Endeksi Projesi’nin ana çıktısı olan Ülke Raporu Mart ayında yayınlanmıştı. Projenin bir diğer çıktısı ise sivil toplumu çeşitli konularda derinlemesine incelemek amacıyla hazırlanan beş vaka analizi olmuştur. Vaka analizlerinin konuları ve yazarları şöyledir:
· Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'de Sivil Toplum: Organizasyon Düzeyine Etkiler, Zeynep Alemdar, Rana Birden Çorbacıoğlu
· Türkiye'de Eğitim Alanındaki Sivil Toplum Kuruluşları, Esin Aksay
· Kimlik Siyaseti ve Türkiye'deki Kadın Örgütlerine Katılım, Hande Paker
· Kurumsal Sosyal Sorumluluk Vaka Analizi Çalışması: Türkiye'deki 5 Şirket ve 5 STK'nın İncelemesi, Peren Özturan
· Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Hesapverebilirlik, Zeynep Meydanoğlu, Bilal Zivali
STEP Raporuna ve araştırmayla ilgili daha fazla bilgiye www.step.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
01/08/2011