Ev Sahipliği Yaptığımız Toplantılar

 • WINGSForum 2014

  Toplam 54 ülkeden 145 kuruluşun üye olduğu ve tüm dünyada bağışçılık alanında yaptıkları çalışmalar ile tanınan WINGSForum 2014, TÜSEV ev sahipliğinde Türkiye’de gerçekleştirildi. Aralarında Bill & Melinda Gates Vakfı, Ford Vakfı, Sabancı Vakfı, Vehbi Koç Vakfı ve Aydın Doğan gibi büyük vakıfların olduğu WINGS Forum’da bu yıl “Ağ kurmanın gücü” teması ışığında sivil toplumun gelişimi için sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle iletişiminin ve etkileşim içinde olmalarının önemine dikkat çekildi. Bülteni Özel Sayısı’nda yayınlanmıştır. Bültene buradan ulaşabilirsiniz. Konferansın detaylı notlarına buradan ulaşabilirsiniz. 

 • Stratejik Bağışçılıkta Yeni Eğilimler Paneli, 5 Şubat 2013

  TÜSEV'in Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS) ortaklığıyla düzenlediği Stratejik Bağışçılıkta Yeni Eğilimler Paneli, 5 Şubat’ta gerçekleştirdiği Councilon Foundations Küresel Bağışçılık Konseyi Bağışçılık Departmanı Yöneticisi John Harvey, Global Fund for Community Foundations Direktörü Jenny  Hodgson, Social Venture Partners International Genel Müdürü Ruth Jones ve Chavities Aid Foundation Rusya Direktörü Maria Chertok'un konuşmacı olduğu panelde bağışçılık alanındaki yeni eğilimler ve dünya örnekleri tartışıldı. 

 • Kaynak Geliştirmede Mobil Teknolojilerin Rolü, 4 Aralık 2012

  STK’ların kaynak geliştirme faaliyetlerinde yeni bir döneme işaret eden mobil teknolojilerin kullanımında etkili yöntemler konulu toplantı 4 Aralık 2012 Salı TÜSEV ev sahipliğinde gerçekleşti. WWF-International Kaynak Geliştirme Departmanı Rusya, Polonya, Türkiye, Macaristan, ve Romanya sorumlusu Roland Csaki'nin konuşmacı olarak katıldığı toplantıda SMS kampanyalarıyla kaynak geliştirmede kullanılan iletişim yöntemleri ve bu yöntemlerin farklı ülkelerdeki uygulamaları paylaşıldı.

 • Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı, 29 Şubat - 1 Mart 2012

  TÜSEV, British Council ve TACSO projesinin ortaklığında düzenlenen Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı; Türkiye Vodafone Vakfı’nın stratejik ortaklığı ve Kadir Has Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 29 Şubat - 1 Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleşti. British Council tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik Projesinin bir parçası olarak tasarlanan konferansta Batı Balkanlar, Birleşik Krallık, Türkiye, Ukrayna ve Gürcistan’dan 150 deneyimli sosyal girişimci ve sosyal girişimciliği destekleyen/teşvik eden kişiler biraraya gelerek sosyal girişimciliği ilk kez bölgesel düzeyde tartıştılar. Konferans notlarına ekten ulaşabilirsiniz.

 • EMI-TÜSEV Kongresi, Aday Ülkelerde STK’lar: Siyasi Taahhütten Etkin Diyaloga, 11-12 Şubat 2011

  Uluslararası Avrupa Hareketi (EMI) ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) 11-12 Şubat 2011 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde, “Aday Ülkelerde STK’lar: Siyasi Taahhütten Etkin Diyaloga” başlıklı bir kongre düzenleyerek AB üyesi, aday ve aday adayı ülkelerde sivil toplum-kamu ilişkilerini 300’den fazla katılımcıyla değerlendirdi. Avrupa Birliği kurumlarından üst düzey bürokratlar, AB üyesi ülkelerden parlamenterler, kamu ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen kongrde; aday ülkelerde sivil toplumun gelişimi, sosyo-ekonomik ortaklıklar, yönetişim, işbirlikleri gibi konulara odaklanıldı.