Değişim için Bağış Projesi İkinci Aşaması Başladı

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, Charles Stewart Mott Vakfı ve Aydın Doğan Vakfı tarafından desteklenen Değişim için Bağış Projesi’nin ikinci aşamasına Eylül itibari ile başladı. (Önceki dönemin çıktıları olan Değişim için Bağış yayın dizisini görmek için proje sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://www.degisimicinbagis.org/yayinlar). Türkiye’de bağışçılık kültürünü teşvik etmek ve filantropinin ilerlemesi için altyapıyı geliştirmek amacıyla hareket eden proje kapsamında, hibe programı oluşturmak isteyen vakıflar ile topluma katkı stratejisi geliştirmekte olan şirketler TÜSEV’den teknik destek alabilecekler. Bulundukları bölgelerde kamusal faydayı ilerletmek için sosyal yatırım yapmayı düşünen yerel liderler ‘bağışçılar vakfı modelini’ hayata geçirmek için TÜSEV’in koçluk hizmetinden faydalanabilecekler. Bireysel bağışçılar ve aileler ise bağış planları danışmanlığı hizmetinden yararlanabilecekler. 

Buna ek olarak TÜSEV yeni dönemde akranlar arası öğrenme ve deneyim paylaşımını ön plana çıkartarak bireysel bağışçılar, şirketlerin KSS uzmanları, vakıf personeli ve yerel liderler arasında bağışçılığın konuşulup geliştirilebileceği ve kolektif olarak deneyimlenebileceği filantropi platformları oluşturmak için çalışacak. Bağışçılığın teşviki için ödül ve endeks gibi mekanizmalar kullanacak. Bu faaliyetler ile bireysel ve kurumsal bağışçılardan sivil toplum kuruluşlarına kaynak aktarımının artmasına katkıda bulunacak araçların ve pratik bilgi kaynaklarının kullanılmasının yaygınlaştırılmasına, “bağışçılar vakfı” kavramının bilinirliğinin ve bu modelin hayata geçirilmesi için yerel bağışçıların kapasitelerinin artırılmasına çalışılacak. 

Hedef Gruplar ve Çalışmalar

Projenin ikinci aşamasında TÜSEV’in geliştirdiği Değişim için Bağış yayın dizisi ve konu üzerindeki uzmanlığı ışığında bireylere ve ailelere, vakıflara, şirketlere, yerel topluluklara ve sektör çalışanlarına yönelik planladığı faaliyetler şunlar:
Bireyler ve Aileler: Türkiye’de bireysel bağışçılık yeni yaklaşımlar kazanıyor, bu geçiş süreci içerisinde stratejik bağışçılık kavramını yaygınlaştırmak için TÜSEV şu proje faaliyetlerini planlıyor:
-    Bireyler ve aileler için stratejik bağış danışmanlığı 
-    Akran öğrenme atölyeleri ile iyi örneklerin paylaşımı
-    Bağışçı öyküleri, milyonları aşan bağışlar endeksi, yılın bağışçısı aday gösterme ve ödül süreçleri ile stratejik bağışçılığın teşviki
Şirketler: Şirketlerin daha belli bir strateji doğrultusunda projeleri desteklemesi, ölçülebilir etki yaratması ve bu sonuçları sürdürülebilir hale getirmesi için şu proje faaliyetleri düzenleniyor:
-    Hibe program stratejisi oluşturma, ilgi alanları doğrultusunda STK’larla eşleşme gibi konularda  teknik destek
-    Akran öğrenme atölyeleri ile iyi örneklerin paylaşımı
-    ‘Yılın Topluma Katkı Programı’ ödül mekanizması ile STK ilişkilerinin güçlendirilmesi ve şirketlerin yarattıkları etkinin kamu ile paylaşımı

Vakıflar: Sivil toplumun güçlendirilmesi, daha küçük kuruluşların, yerel projelerin ve sosyal girişimcilerin desteklenmesi için hibe veren vakıf sayısının arttırılarak sivil toplumun hem teknik hem mali kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya vakıfları teşvik edecek şu proje faaliyetleri planlanıyor:
-    Hibe programı oluşturmak isteyen vakıflar için teknik destek
-    Akran öğrenme ve filantropi uzmanları desteği ile yerel ve uluslararası deneyimlerden öğrenme fırsatı

Yerel Topluluklar: Belli bir şehirde yaşayanların o yerin toplumsal gelişimi, kalkınması ve sivil toplumun canlanması için çalıştığı, kendi kaynaklarından katkıda bulunduğu ve kalkınma ile ilgili kararların içerisinde yer aldığı modellerin çoğalması için şu proje faaliyetleri planlanıyor:
-    Dört pilot şehirde ‘giving circle’ modeli çalışmaları ile bu modelin yaygınlaştırılması 
-    İletişim kampanyası ile yerel bağışçılığın önemi hakkında gündem oluşturma
-    Bağışçılar vakfı modelini uygulamak isteyen gruplara teknik destek

Sektör Çalışanları: Kuruluşlarda çalışan uzmanların da filantropi alanı ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için şu proje faaliyetleri planlanıyor: 
-    Periyodik çalışma toplantıları ile filantropi uzmanları ve diğer uygulayıcılar arasında deneyim ve bilgi alışverişi
-    Burs programı ile çeşitli ülkelerde filantropi eğitim, seminer ve toplantılara katılım
-    TÜSEV’in geliştirdiği rehberlerin danışmanlık amaçlı kullanımı ile ilgili koçluk eğitimi
Proje hakkında detaylı bilgi için www.degisimicinbagis.org adresinden proje websitesini ziyaret edebilir, sorularınız için proje ekibiyle [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz. 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) 
Bankalar Caddesi No:2 Minerva Han Kat:5 34420 
Karaköy/İstanbul
Tel : 0212 243 83 07
Faks : 0212 243 83 05
www.tusev.org.tr