Katıldığımız Toplantılar

 • Avrupa Vakıflar Merkezi Genel Kurul ve Konferansı, 5-8 Haziran 2012, İrlanda

  Avrupa Vakıflar Merkezi'nin (European Foundation Center - EFC) bu yılki genel kurul konferansının konusu Barış Yolu ile Sosyal Adalet ve Vakıfların Rolü idi. 500'den fazla vakıf temsilcisinin katıldığı konferans, seçilen konuyla ilişkili olarak Belfast, Kuzey İrlanda’da 5-8 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirildi. 

 • 10.CIVICUS Genel Kurul Toplantısı, 10-12 Eylül 2011, Montreal

  Sivil toplumun, bağışçıların, kamu temsilcilerinin ve iş dünyasının biraraya gelerek küresel düzeyde sivil toplumun durumu ve katılımını tartıştıkları bir uluslararası topluluk olan CIVICUS’un, 10. Dünya Kongresi “Sivil Toplum ve Küresel Karar Alma: Daha İyi Yapmak” (Civil Society and Global Decision Making: Doing It Better) temasıyla 10-12 Eylül 2011 tarihlerinde Kanada’nın Montreal şehirinde geçekleşti. Arap Bahar’ında yaşanan gelişmelerin ve Haziran 2012’de gerçekleşecek Rio +20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı ışığında tartışmaların yapıldığı toplantıda; Etkili Kalkınma, İklim Adaleti, İnsanların Teknoloji Yoluyla Birbirlerine Bağlanması, Sivil Toplum ve Demokratik Alan konularında çeşitli çalıştaylar düzenlendi. TÜSEV’in de üyeleri arasında olduğu ve CIVICUS kapsamındaki ulusal kuruluş ağlarının temsil edildiği AGNA Genel Kurul toplantısı da 9 Eylül 2011’de Montreal’de gerçekleşti. TÜSEV bu toplantıda, AGNA üyelik çalışma grubunun desteği ile hazırladığı “Ulusal Kuruluş Ağlarında Üyelik” raporu ile ilgili bir sunum yaptı. 
   

 • STK Etkin Kalkınma Açık Forumu 2. Küresel Kongresi, 28-30 Haziran 2011, Kamboçya

  STK Etkin Kalkınma Açık Forumu, İstanbul’da gerçekleştirilen ilk Küresel Kongre’nin ardından ikinci Kongre’yi 28-30 Haziran 2011 tarihlerinde Kamboçya’nın Siem Reap kentinde düzenlendi. 2005’te Yardım Verimliliği üzerine Paris Deklarasyonu’na bir cevap olarak sivil toplum kuruluşları olarak başlatılan Açık Forum kapsamında düzenlenen çeşitli ulusal ve bölgesel toplantıların sonucunda ilk Küresel Kongre’de İstanbul Kalkınma Etkinliği ilkeleri belirlenmişti. İkinci Kongre ise Güney Kore’de yapılacak 4. Kalkınma Etkinliği Üstü Düzey Forumu öncesinde sivil toplum kuruluşlarının önerilen belgenin uygulaması ve savunuculuğunun yapılmasıyla ilgili ortak bir yaklaşım geliştirmelerini sağladı.

 • Demokrasinin Geleceği Forumu, 19-21 Ekim 2010, Ermenistan

  Avrupa Konseyinin tüm paydaşları biraraya getirerek gerçekleştirdiği en büyük yıllık etkinliği olan “Forum for the Future of Democracy” 19-21 Ekim tarihlerinde Ermenistan’ın başkenti Erivan’da gerçekleştirildi. Altıncı kez düzenlenen Forumun alt başlığı “2020’deki Perspektifler - Avrupa’da Demokrasinin Geleceği” olarak belirlendi. Konsey üyesi ülkelerden 300’ü aşkın sivil toplum, hükümet, yerel yönetim temsilcilerinin katıldığı çeşitli toplantılarla birlikte Forum süresince Demokrasi Fuarında sivil toplum kuruluşları kendilerini tanıtma ve çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı şansı buldular.

 • Karadeniz STK Forumu, 21- 23 Ekim 2010, Romanya

  Her yıl Karadeniz bölgesi ülkelerinden sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren forumun üçüncüsü 21-23 Ekim tarihlerinde Romanya’nın Köstence kentinde gerçekleşti. “Ortak Geleceğimize Yatırım Yapmak” genel teması altında Demokrasi ve Vatandaş Katılımı, Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma, Uluslararası Bağışçı Kuruluşlar, Gençlik Politikaları, İklim Değişikliği, Sosyal Medya konularının sivil toplum perspektifinden irdelendiği forumda oturumlara ek olarak bir STK fuarı ve yerel STK’lara saha gezileri düzenlendi.