DAVET: Sivil Topluma Aktif Katılım Raporu Tanıtım Toplantısı

Türkiye’de örgütlenme özgürlüğü ve sivil toplumun aktif katılımı açısından uluslararası mevzuat çerçevesinde yasal engelleri tespit ederek reform yönünde politika önerileri sunan Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller, Öneriler raporu yayınlandı. Sivil toplum kuruluşları için önemli bir referans kaynağı olacak bu raporun tanıtım toplantısı 18 Kasım 2015 Çarşamba günü 13.30-15.00 saatleri arasında TÜSEV merkezinde gerçekleştirilecek. Projeyi ana hatlarıyla özetleyen proje bilgi notuna ve raporun elektronik kopyasına linkleri tıklayarak ulaşabilirsiniz. Toplantıya katılmak isteyenlerin 16 Kasım Pazartesi gün sonuna kadar [email protected] adresinden Ruşen Efe ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.