Yayınlar

Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi Türkiye Raporu 2020-2021

Aralarında TÜSEV’in de olduğu Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı (BCSDN) üyeleri tarafından, Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (ICNL) ve Avrupa Kâr Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (ECNL) desteğiyle oluşturulan İzleme Matrisi metodolojisi uygulanarak hazırlanan rapor, sivil toplum için elverişli ortamı, Özgürlüklerin Temel Hukuki Güvenceleri, STK’ların Finansal Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve Kamu – STK İlişkisi olmak üzere üç ana bölüm altında inceliyor.

Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi, Türkiye Raporu 2020-2021, mevcut yasal düzenleme ve uygulamaları incelemenin yanı sıra, reform için öncelikli alanların belirlenmesine rehberlik etmeyi amaçlayan ve STK’lar, hükümet, uluslararası kuruluş ile donörler için politika önerileri ortaya koyan bir yayın olma özelliği taşıyor.

İlerleyen günlerde İngilizce dilinde de yayımlanacak olan rapora aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yazar: Duygu Doğan, Güneş Engin

Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi Türkiye Raporu 2020-2021

Raporu İndirin