Haberler

Avukatlar Ağı Üyelerimizle Bir Araya Geldik

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği’yle (STGM) birlikte yürüttüğümüz Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamında oluşturduğumuz, sivil toplumu ilgilendiren mevzuatla temel haklar ve özgürlükler konusunda uzmanlaşan avukatlardan oluşan Avukatlar Ağı’nın 2024 yılındaki ilk toplantısını 2 Şubat tarihinde düzenledik. Toplantının ilk bölümünde proje kapsamındaki gelişmelerle birlikte, tarafımızdan hazırlanan Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2020-2021 Türkiye Raporu’ndan ve STGM’nin hazırladığı Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri: Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkı Raporu’ndan öne çıkanları aktardık. Toplantının ikinci bölümünde ise ağ üyelerinden ağın işleyişine ve çalışma yöntemleriyle, gelecek dönemde yapılabilecek faaliyetlerle ilgili fikir ve önerileri aldık. Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi’yle ilgili gelişmeleri https://orgutlenmeozgurlugu.org.tr/ adresinden takip edebilirsiniz.