Haberler

Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2019 Türkiye Raporu Yayımlandı

TÜSEV’in, Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırladığı Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2019 Türkiye Raporu Türkçe ve İngilizce dilinde yayımlandı. İzleme Matrisi metodolojisi kullanılarak hazırlanan raporda sivil toplumun gelişimi için elverişli ortam, Özgürlüklerin Temel Hukuki Güvenceleri, STK’ların Finansal Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve Kamu – STK İlişkisi İzleme Matrisi ana bölümleri altında belirlenen standart ve kriterlere göre incelendi.  Mevcut yasal mevzuat açısından durum ve uygulamaların incelenmesinin yanı sıra, reform için öncelikli alanların belirlenmesi konusunda rehberlik etmeyi amaçlayarak STK’lar, hükümet, uluslararası kuruluş ve donörler için politika önerileri de ortaya koyan raporun Türkçe ve İngilizce versiyonlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2019 Türkiye Raporu

Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society 2019 Turkey Report