Haberler

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi Kapsamında Brüksel Çalışma Ziyareti Tamamlandı

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamında, Avukatlar Ağı ve Kamu-Sivil Toplum Çalışma Grubu’ndan üyelerin katılımıyla 22-24 Nisan tarihlerinde Brüksel’e çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Ziyaretimizde insan hakları ve filantropi alanında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları ve uluslararası çatı örgütlenmelerin yanı sıra Avrupa Komisyonu’nun komşuluk ve genişleme müzakerelerinden sorumlu birimleri ile Avrupa Ekonomik Sosyal Komitesi temsilcileriyle toplantılar düzenledik. Görüştüğümüz kurum temsilcileriyle faaliyetlerimiz ve Türkiye’de ve Avrupa’daki sivil toplumu ilgilendiren düzenlemeler hakkında bilgi alışverişi yaparken, olası iş birliği olanaklarını da değerlendirdik. İnsan hakları alanında çalışan STK’lara gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde insan haklarının izlenmesi ve korunması, uluslararası insan hakları mekanizmalarının etkin kullanımı, STK’ların kapasitesinin güçlenmesi, ulusal düzeyde iş birlikleri gibi konularda çeşitli deneyimleri dinleme ve paylaşma fırsatı bulduk. Filantropi alanında çalışan kuruluşlarla buluşmalarımızda insanları ve evreni merkeze alan çoğulcu, adil ve dirençli bir toplumun kurulmasında hayırseverliğin rolü, filantropide yenilikçi yaklaşımlar ve filantropi için elverişli bir ortamın önündeki engellerin aşılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi edindik. Avrupa Komisyonu’na bağlı direktörlüklerle yaptığımız görüşmelerde, Avrupa ve Türkiye’de sivil alanı etkileyen koşulları değerlendirdik ve sivil toplum faaliyetlerini doğrudan etkileyen mevzuat ve uygulamalarda gerekli reformları karşılaştırmalı bir biçimde ele aldık.