Haberler

Uluslararası Örgütlenme Özgürlüğü Konferansı Tamamlandı

TÜSEV olarak, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) ile yürüttüğümüz Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamında Uluslararası Örgütlenme Özgürlüğü Konferansı’nı 11-12 Haziran tarihlerinde Türkiye, Avrupa Birliği, Balkanlar ve ABD’den 26 konuşmacı ve 200’ü aşkın STK temsilcisinin katılımıyla Yapı Kredi Kültür Sanat’ta düzenledik.

Konferansın açılışını TÜSEV Temsilciler Kurulu Başkanı Erdal Yıldırım yaptı. Yıldırım, dünyanın güncel durumuyla ilgili iyimser olmasını sağlayan şeylerden birinin STK çalışanlarıyla bir araya gelmek olduğunu paylaştı. STGM Yönetim Kurulu Üyesi Ayzen Atalay, sivil toplum ve özgürlükler alanındaki hakların giderek daraldığını ve buna karşı beraber mücadele etmenin önemini vurgulayarak mücadelenin temelinde örgütlenme özgürlüğünün yattığını aktardı. AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İç İşleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke ise örgütlenme özgürlüğü ve sivil alan dünyanın pek çok yerinde saldırı altındayken STK’ların temel haklarını savunmak için bir araya geldiğini ve bu yakın iş birliğiyle gurur duyduğunu aktardı.

İki gün süren konferans boyunca örgütlenme özgürlüğü hakkı sivil toplumun mücadele verdiği bir konu olarak ele alınırken, oturumlarda sivil alanı düzenleyen mevzuatın sebep olduğu zorluklara karşı sivil toplumdaki değişim ve gelişmeleri uluslararası gündeme ve yakın iş birliklerine dahil etmenin önemi vurgulanarak tüm dünyadan iyi örnekler paylaşıldı. İşleyen bir demokrasi sistemi için güçlü bir sivil toplum vazgeçilmez olduğuna bir kez daha dikkat çekildi.

Konferanstan öne çıkan noktaların derlendiği rapor önümüzdeki günlerde yayımlanacak.