Yayınlar

Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2016 Türkiye Raporu

Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2016 Türkiye sivil toplum için elverişli ortamı, Özgürlüklerin Temel Hukuki Güvenceleri, STK’ların Finansal Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve Kamu – STK İlişkisi olmak üzere üç ana bölüm altında inceliyor.

Yazar: Sezin Dereci, Tevfik Başak Ersen

Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2016 Türkiye Raporu

Raporu İndirin