Programlar / Projeler

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi, 2021-2024

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, TÜSEV olarak, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği’yle (STGM) birlikte yürüttüğümüz Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi Ekim 2021’de başladı.

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi, 2021-2024

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, TÜSEV olarak, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği’yle (STGM) birlikte yürüttüğümüz Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi Ekim 2021’de başladı. Ekim 2024’e kadar sürecek projenin temel hedefleri arasında Türkiye’de sivil alanın genişlemesinin önündeki engeller konusunda farkındalığın artırılması ve hak temelli savunuculuk için kapasite oluşturulmasına katkı yapılması bulunuyor.

Bu kapsamda sivil toplum alanında daha fazla bilgi üretilmesi ve somut öneriler geliştirilmesi projenin odağını oluşturuyor. Proje ile sivil toplum için elverişli ortamın izlenmesi ve geliştirilmesi, sivil toplum kuruluşlarını ilgilendiren yasal ve mali mevzuat hakkında bilgi kaynakları hazırlanması ve politika önerileri oluşturulması, örgütlenme özgürlüğü, katılım hakkı, kamu-sivil toplum iş birliği, STK’ların kapasitesinin güçlendirilmesi ve küresel sivil toplum gündeminin yakından takip edilmesi gibi Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde sivil toplumun daha fazla katkı vermesini sağlayacak konularda, sahayı besleyecek katkılar oluşturulması planlanıyor.

Bu çerçevede Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi üç ana bileşenden oluşuyor:

  1. Sivil toplum için elverişli ortamın izlenmesi
  2. Erişilebilir bir kamu yönetimi için sivil toplumda daha fazla talep yaratılması
  3. Savunuculuk ve katılım için STK’larının kapasitesinin geliştirilmesi

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi aracılığıyla aşağıdaki konularda TÜSEV ve STGM olarak birlikte çalışmalar yürütüyoruz:

  • Türkiye’de sivil toplum alanının gelişimine katkı sağlanabilmesi için alana ilişkin bilgi üretilmesi,
  • Kamu kuruluşları ve STK’lar tarafından veri bazlı karar almayı kolaylaştıracak raporların hazırlanması,
  • Dünyada ve Türkiye’de sivil toplumun gündeminin yakından takip edilerek yerel örgütlerin bilgiye erişiminin kolaylaştırılması,
  • Kamu kuruluşlarıyla yakın iş birliği içerisinde çalışılarak sivil toplumla çalışma kültürünün güçlendirilmesi,
  • Yerel STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi,
  • Özellikle sivil toplum alanındaki düzenlemelerin uluslararası standartlarla uyumlu bir yaklaşım içerisinde iyileştirilebilmesi için somut önerilerin geliştirilmesi.

Projeden Haberler ve Yayınlar