Haberler

Sivil Toplumu İlgilendiren Mali Çerçeveye İlişkin Atölye Çalışmasına Davetlisiniz

TÜSEV olarak, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) ile birlikte yürüttüğümüz Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamında, sivil topluma yönelik mali düzenlemeleri ve vergi uygulamalarını ele alacağımız araştırma ve politika geliştirme çalışmasına düzenleyeceğimiz atölye çalışması ile başlıyoruz.

Mevcut vergi düzenlemelerinin STK’lar üzerinde oluşturduğu vergi yükünü ve STK’ların sürdürülebilirliğini destekleyecek düzenlemeler ile vergi avantajlarının neler olabileceğini tespit etmek;

Vergi muafiyeti ve kamu yararı statülerinin nasıl uygulandığını ve sonuçlarını değerlendirmek ve bu statülere daha fazla STK’nın eşit şekilde erişilebilmesi için öneriler geliştirmek;

STK’ların iktisadi işletmelerinin yaşadığını sorunları tespit etmek ve bu sorunların aşılabilmesi için öneriler geliştirmek;

amaçlarıyla düzenlediğimiz çalışmayı uzmanlar, akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda tasarlamayı hedefliyoruz.

Konuya ilişkin mevcut verileri, bu verilerin hangi yöntemlerle toplanması gerektiğini ve yürütülecek saha araştırmasının hedef grubunu birlikte, katılımcıların katkılarıyla değerlendireceğimiz atölye çalışmalarının ilki 17 Mayıs Çarşamba günü, saat 15.00-17.00 arasında, çevrim içi olarak gerçekleşecek. Atölyeye katılmak için buradan ulaşabileceğiniz formu 16 Mayıs Salı günü, saat 18:00’e dek doldurmanızı rica ederiz.