Haberler

Modern Doğrudan Demokrasi Küresel Forumuna Katıldık

TÜSEV olarak, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) ile yürüttüğümüz, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamında, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte 15-18 Mayıs tarihleri arasında Bükreş’te düzenlenen Modern Doğrudan Demokrasi Küresel Forumu’na katıldık. Siyasetçilerin, akademisyenlerin, gazetecilerin, kamu, özel sektör ve sivil toplumdan temsilcilerin konuşmacı olarak yer aldığı forumda seçimlere katılımın ve demokratik kurumlara güvenin giderek azaldığı bir dönemde, doğrudan ve katılımcı demokrasi mekanizmalarının sunduğu alternatifler ve dünyanın farklı yerlerinden deneyimler aktarıldı. 6-9 Haziran’da gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde düzenlenen forumun en güçlü mesajı demokrasiye ve hükümetlere güvenin yeniden tesis edilebilmesi için karar alma süreçlerine yurttaşların aktif katılımının güvence altına alınması gerektiği oldu. Yeni teknolojilerin sunduğu olanaklar, ifade özgürlüğü ve toplantı gösteri yürüyüşü hakkının önündeki engellerin kaldırılması, yurttaşlık ve sivil katılım eğitimleri, gençlerin, kadınların ve toplumun dışlanmış kesimlerinin siyasi haklarını kullanmasını artırmaya yönelik çözümler, farklı ülkelerdeki yerel meclis deneyimleri ve ulusal referandumlar gibi çeşitli tema ve mekanizmalar çerçevesinde doğrudan ve katılımcı demokrasi deneyimleri paylaşıldı. Etkinlik programı hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.