Programlar / Projeler

Değişim için Bağış

TÜSEV olarak Türkiye’de etkin bir bağışçılık kültürünün yaygınlaşması ve bağışçılığı teşvik eden bir altyapının gelişmesi için Mott Vakfı tarafından desteklenen Değişim için Bağış Projesi’ni 2011-2021 yılları arasında yürüttük. Değişim için Bağış Projesi kapsamında yürütülen faaliyetler Türkiye’de bağışçılık ve filantropinin güncel durumunun araştırılması ve incelenmesi, bireysel ve kurumsal bağışçılığın artmasına yönelik yöntem ve araçların yaygınlaştırılması, akranlar arası öğrenmenin teşvik edilmesi, farklı bağışçılık modellerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile yasal düzenlemelerin bağışçılığı daha fazla teşvik edecek şekilde iyileştirilmesi için savunuculuk çalışmalarını kapsadı.

Projenin 2011-2013 yılları arasında yürütülen döneminde Bireysel Bağışçılar için Rehber, Şirketlerin Topluma Yatırım Programları için Rehber, İlham Veren Bağışçı Öyküleri, Bolu Bağışçılar Vakfı Analizi, Türkiye’de Bağışçılar Vakıfları için Rehber hazırlandı.

2013-2015 yıllarını kapsayan ikinci döneminde, bağışçılık üzerine ayın yazıları hazırlandı, alandaki uzmanlar için bir akran deneyim paylaşım programı olan Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın birinci ve ikinci dönemi uygulandı, Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubu oluşturuldu, kolektif bir bağışçılık yöntemi olan Destekle Değiştir, The Funding Network’ün desteğiyle yerelleştirildi ve ilk kez uygulandı.

2015-2017 yılındaki üçüncü döneminde, Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı devam etti, sivil toplumda ve filantropi alanında güncel konuların geniş bir paydaş kitlesinin katılımıyla birlikte konuşulmasını amaçlayan Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor serisi başladı, Destekle Değiştir hem uygulandı hem de uygulamak isteyen kuruluşlara konuda teknik destek sağlandı.

2017’de başlayan ve 2021’e dek süren projenin son iki döneminde ise Hibe Veren Kuruluşlar Veri Tabanı çalışması hayat geçirildi, Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı devam etti, Ayın Yazıları ve Ayın Çevirileri aracılığıyla alandaki güncel gelişmeler ilgili paydaşların gündemine getirildi.

Projenin web sitesi www.degisimicinbagis.org hala yayında.

Haberler