Haberler

Özel Sektör Perspektifinden Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler: Mazars Denge Örneği’ Vaka Analizi Yayımlandı

TÜSEV olarak Türkiye’de bağışçılık ve filantropi kültürünü teşvik etmek ve stratejik bağışçılığın gelişebilmesini kolaylaştıran bir altyapı sağlamak için 2011’den bugüne yürüttüğümüz Değişim için Bağış projesi kapsamında takip ettiğimiz şirket bağışçılığı alanındaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla hazırlanan ‘Özel Sektör Perspektifinden Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler: Mazars Denge Örneği’ vaka analizi yayımlandı.

Vaka analizi kapsamımda sivil toplum kuruluşları ve sosyal girişimlere verdiği desteklerle Türkiye’deki kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında alışılmış yaklaşımların dışına çıkan, sosyal faydayı iş modeli ve şirket politikasının bir unsuru haline getiren Mazars Denge’nin yaklaşımı ve sivil topluma destekleri incelenerek raporlaştırıldı.

Mazars Denge’nin kurumu sadece kâr odaklı hareket eden bir iktisadi teşebbüs olmaktan çıkartıp, toplum ile doğanın da çıkarlarını gözeten ve iyi halini koruyan bir oluşum haline dönüştürmeyi hedefleyen yaklaşımının farklı boyutlarda ele alındığı vaka analizi kapsamında kurumunun sivil toplumla kurduğu ilişki ve STK’lara sağladığı desteklerin türü ve yöntemlerine de odaklanıldı. Sivil toplumla olan ilişkinin özellikleri ve sürdürülebilir olması için kurum içi yapılanmaya dair bilgilere ve kurum üyeleriyle yapılan görüşmelere de yer verilen vaka analizi Mazars Denge, Mazars Denge’nin Sosyal Fayda Yaklaşımının Yapıtaşı Olarak Sürdürülebilirlik, Mazars Denge’nin Sivil Toplum Kuruluşlarına Desteği, Sosyal Yatırımları, Pandemi Sürcinde Sürdürülebilirlik Çalışmaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Sunulan Destekler ve Diğer Şirketlere Tavsiyeler olmak üzere beş ana bölümden oluşuyor.

Vaka analizine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Özel Sektör Perspektifinden Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler: Mazars Denge Örneği