Türkiye’de STK’lara aktarılan kaynakların çeşitlenmesi, bu kaynakların STK’ların mevcut ihtiyaçlarına yanıt verebilecek kapasitede yaygınlaşması için TÜSEV olarak odaklandığımız bir diğer başlıksa Hibe Verme. Hibe programları, küresel ölçekte yaygın şekilde vakıfların işlevleri arasında görülüyor, ancak pek çok farklı problemin çözümü için katkı koymak isteyen farklı yapıdaki aktörlerin de kendi hibe programlarını oluşturduğu uygulamalarla da giderek daha sık karşılaşılıyor.

Farklı aktörlerin, sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmak ve sivil toplum kuruluşlarının uzmanlığı olan alanlarda sürdürülebilir çözümler üretmesini desteklemek amacıyla, kendi kaynaklarını ya da geliştirdikleri kaynakları harekete geçirerek sivil topluma, belirli bir hibe programı aracılığıyla sunması olarak özetlenebilecek bu yöntem, bugün küresel ölçekte STK’ların başlıca finansman kaynakları arasında yer alıyor.

TÜSEV olarak Türkiye’de hibe veren kuruluşlarının sayısının artmasını, hibe programları açılan alanların çeşitlenmesini ve böylelikle daha fazla alanda çalışan STK’nın bu kaynaktan yararlanabilmesini önceliklendiriyoruz. Bununla birlikte, hibe verme kapsamında Türkiye’de ve dünyada uygulanan yeni yöntemleri yakından takip ediyoruz ve ilgili paydaşlarımızın da gündemlerine getirmeye gayret ediyoruz.

TÜSEV olarak 2011-2021 yılları arasında, Türkiye’de bağışçılık kültürünün gelişmesi ve filantropi altyapısının güçlenmesi için yürüttüğümüz Değişim için Bağış Projesi kapsamında oluşturduğumuz Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Topluluğu yıl içinde belirli aralıklarda bir araya gelmeyi sürdürüyoruz.

İlgili İçerikler