Haberler

Dünyada Filantropinin Durumu: Eğilimler, Fırsatlar ve Zorluklar Paneli 28 Kasım’da Gerçekleşti

TÜSEV’in 25. yıl faaliyetleri kapsamında düzenlediği ve küresel filantropi alanının önde gelen isimlerinden Dr. Atallah Kuttab‘ın katılımıyla düzenlenen Dünyada Filantropinin Durumu: Eğilimler, Fırsatlar ve Zorluklar paneli 28 Kasım’da gerçekleşti. Ürdün’de faaliyet gösteren SAANED for Philanthropy Advisory in the Arab Region’ın kurucu başkanı ve Worldwide Initiative for Grantmaker Support’un (WINGS) Emeritus Başkanı olan Atallah Kuttab panelde, filantropi alanındaki eğilimler ve farklı aktörlerin yaklaşımları, bağışçılık kültürünün gelişimi ve yeni modeller ile sivil alanın daralmasının etkilerini ele aldı. Konuşmasına küresel filantropi kavramını irdeleyerek başlayan Kuttab, tek tip bir filantropik yaklaşımdan bahsedilemeyeceğini söyleyerek, filantropi kültürünün her ülkede kültürel mirasa ve geleneklere göre farklılık gösterdiğine değindi ve farklı ülkelerdeki bağışçılık kültürlerinden örnekler vererek bu çeşitliliğin yarattığı zenginliğin altını çizdi. Yerel, ulusal ve küresel çapta öne çıkan sorunların çözümünde sivil toplum kuruluşlarının, özel sektör, kamu sektörü ve sosyal girişimler gibi farklı aktörlerle işbirliği içerisinde çalışmasının önemine değinen Kuttab, özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili çalışmaların sivil toplum ve kamu sektörünün işbirliği geliştirmesi için önemli bir alan açtığını ifade etti. Dr. Kuttab, sivil toplum kuruluşlarının, filantropi alanının yeni aktörleri olan sosyal girişimlerle birlikte çalışmasının ve bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmasının hem yarattıkları etkiyi artıracağının hem de filantropi alanının gelişimine katkı sağlayacağının altını çizdi. Sivil alanın sadece daralmadığını aynı zamanda değiştiğini ve genişlediğinin de altını çizen Kuttab, bu durumun farklı filantropik aktörler için kısıtlamalar ve zorluklar kadar yeni fırsatlar ve işbirliği olanakları da yarattığını belirtti ve filantropi sektörünün bu değişimlere nasıl cevap verdiği ve kendini geleceğe nasıl hazırladığının öneminden bahsetti. Toplantıdan öne çıkan noktaların derlendiği özel bülteni aşağıdaki bağlantıdan görüntülüyebilirsiniz.