Haberler

Değişim için Bağış Projesi’nin Dördüncü Dönemi Başladı

TÜSEV’in Sosyal Yatırım Programı altında 2011 yılından beri Türkiye’de bağışçılık ve filantropi kültürünü teşvik etmek ve stratejik bağışçılığı kolaylaştıran bir altyapının geliştirilmesini sağlamak amacıyla ve C.S. Mott Vakfı’nın desteğiyle yürüttüğü Değişim için Bağış Projesi’nin 2017 – 2019 yılları arasında devam edecek olan dördüncü dönemi Aralık 2017 itibariyle başladı.

Değişim için Bağış Projesi’nin 2011 – 2017 yılları arasında tamamlanan üç döneminde bireyleri, hibe veren kuruluşları, şirketleri ve yereldeki paydaşları kapsayan pek çok çalışma yürütüldü. Bireysel ve kurumsal bağışçılardan sivil toplum kuruluşlarına kaynak aktarımının artması için farklı hedef kitlelere yönelik pek çok bilgi kaynağı oluşturuldu, bağışçılık ve filantropi alanlarında Türkiye’de ve dünyadaki gelişmeler, iyi uygulamalar ve örnekler paylaşıldı, bağışçılığı teşvik edecek bir altyapı için savunuculuk çalışmaları yapıldı. Farklı bağışçılık ve bağış yapma modellerinin tanıtılması ve uygulanmasına yönelik çalışmaların yapıldığı Proje kapsamında düzenlenen eğitim programı ile filantropi ve bağışçılık alanlarında çalışan bireylerin konudaki profesyonel becerilerinin gelişimine katkı sağlandı. 2016 yılında yayımlanan Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu ile Türkiye’de bireysel bağışçılığın durumu ve bu alana ilişkin veriler güncellenerek pek çok etkinlik ve toplantıda sivil toplum kuruluşları ve filantropi alanındaki diğer paydaşlara sunuldu. #Miktarıdeğilyararı sloganıyla dijital kampanya ile bağışçılık ve filantropi alanlarına ilişkin farkındalık yaratılmasına katkı sunuldu.

Değişim için Bağış Projesi’nin dördüncü döneminde de Türkiye’de bağışçılık ve filantropi kültürünü teşvik etmek ve stratejik bağışçılığın gelişebilmesini kolaylaştıran bir altyapı sağlamak amacıyla bireylere, hibe veren kuruluşlara, şirketlere ve yereldeki paydaşlara yönelik çalışmalara devam edilecek. Projenin 4. Döneminde yapılacak faaliyetler hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.