Programlar / Etkin Bağışçılık

Bireysel Bağışçılık

Küresel ölçekte olduğu gibi, Türkiye’de de STK’ların sürdürülebilirliklerini güvence altına alarak, topluma katkı sunan çalışmalarına devam edebilmeleri, çalıştıkları alanda etkin ve çözüm odaklı çalışabilmeleri için çeşitli finansman kaynaklarına erişimleri büyük önem taşıyor.  TÜSEV olarak sivil toplum kuruluşları ile ilgili olarak yaptığımız araştırmalar vakıf ve derneklerin çalışmalarının devamlılığını sağlayabilmeleri için gelir kaynaklarını çeşitlendirme çabasında olduklarını ortaya koyuyor. Aralarında üye aidatları, kurumsal bağışlar, projeler bağışları, iktisadi işletme geliri gibi farklı kalemler olabilen bu gelir kaynakları arasında TÜSEV olarak artırılmasına odaklandığımız başlıksa bireysel bağışlar.

2006 yılından bugüne, Türkiye’de bireysel bağışçılık ve hayırseverlik pratiklerini izliyor, bireylerin STK’larla hangi boyutlarda, ne şekilde ilişki kurduğunu, bu ilişkide bireysel bağışın hangi şartlarda gerçekleştiğini ve gerçekleşmesi için birey ve sivil toplum kuruluşu arasındaki ilişkide önemli olabilecek konuları ortaya koyuyoruz. Sonuçlarını Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik başlığıyla derleyerek her üç yılda bir yayımladığımız raporun verileri ışığında Türkiye’de bireysel bağışçılığı geliştirmek için gerekli adımların atılması için çalışmalar hayata geçiriyor, bireysel bağışçılığı teşvik edecek bir altyapının oluşması için faaliyetler yürütüyoruz. Bunun yanı sıra, yine bireysel bağışçılık kültürünün, sivil toplum kuruluşlarını da merkezine alacak şekilde yerleşik hale gelmesine katkı sağlamak için bağışçılığı teşvik edecek yöntem ve mekanizmaları yerel kültüre uygun hale getirerek uyguluyoruz.

E-Kütüphaneden