Programlar / Etkin Bağışçılık

Uluslararası Çalışmalar

PEX Üyeliği

Philanthropy Europe Association (Philea) bünyesindeki PEX topluluğu, 70'ten fazla bölgesel, ulusal, küresel ve tematik filantropi ağlarından gelen 350'den fazla profesyoneli bir araya getiriyor. PEX, Avrupa bağışçılık ekosistemini ilerletmek amacıyla iş birliği, ortak öğrenme alanları yaratılması ve harekete geçmek için bir alan sağlıyor. 2020'de hayata geçen PEX, Avrupa’da filantropy altyapısının geliştirilmesine yönelik bir dizi girişim aracılığıyla daha dinamik ve eylem odaklı bir katkı sunmayı amaçlayan bir topluluk olma özelliği taşıyor.

TÜSEV olarak 2020 yılından bugüne, Türkiye’de bağışçılığı ve filantropi ekosistemini desteklemeyi amaçlayan çalışmalarımızı zenginleştirmek ve Türkiye’de konudaki çalışmaları ve ilgili aktörleri Avrupa gündemine taşıyabilmek için bu topluluğun aktif bir üyesiyiz.

PEX’le ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

PEXForum Çekirdek Takım Üyeliği

PEX’in belirli aralıklarla düzenlenen etkinliği olan PEXForum, PEX topluluğunun bir araya geldiği, bu topluluğun ortak bir zeminde buluşarak, bir arada, kendi alanlarındaki konuları birlikte düşündükleri bir buluşma. Alandaki zorlukların ve fırsatların belirlenerek, topluluğun iyi örnekleri ve iç görüleri paylaştığı, somut çıktıları olan projeleri birlikte değerlendirdikleri bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

2020 yılında Madrid, İspanya’da gerçekleşen ilk etkinliğin ardından, 2021 yılında pandemi sebebiyle çevrim içi düzenlenen PEXForum’un 2022 buluşmasına TÜSEV olarak İstanbul’da ev sahipliği yaptık. “(Eko)sistem Değişikliğini Hızlandırmak: Filantropide İş Birliğinin Dönüştürücü Gücünü Keşfetmek” temasıyla Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen #PEXForum’da, Avrupa genelinde filantropi altyapısı alanında çalışan 60’ın üstünde kurumdan, 100’den fazla uzman bir araya geldi. Sivil toplumun ve filantropi alanının gündemindeki konuları interaktif sunum, konuşma ve atölyeler eşliğinde değerlendirdiğimiz etkinlik kapsamında katılımcılar aynı zamanda düzenlenen saha ziyaretleri ile Türkiye’deki sivil toplum çalışmalarını da tanıma fırsatı buldular.

PEXForum kapsamında gerek katılımcı gerekse ev sahibi kuruluş olarak sahip olduğumuz deneyimi 2023 yılında daha etkin bir şekilde aktarabilmek için PEXForum Çekirdek Takım Üyesi olarak konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

PEXForum’la ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

WINGS Bağışçılık Kültürleri Çalışma Grubu Eş Yürütücülüğü

WINGS bünyesindeki çalışma gruplarından biri olan Bağışçılık Kültürleri, WINGS üyesi olan 90’dan fazla ülkeden kuruluş temsilcilerinden bağışçılık alanında çalışan ve bu alana ilgi duyan üyelerden oluşur. Farklı ülkelerin bağışçılık ekosistemlerinin birlikte incelendiği, bağışçılık ortamını ilgilendiren kesişimsel konuların gündemleştirildiği grup, üyelerin birbirinden öğrenmelerine ve farklı ülkelerdeki bağışçılık pratiklerine dair bilgi ve deneyimin paylaşılması için alan yaratır.

2023 yılının başından bu yana, grubun eş yürütücüsü olarak görev yapıyor, grubun toplantı gündemlerinin belirlenmesi ve toplantıların düzenlenmesi gibi konularda aktif görevimizi sürdürüyoruz.

Lilly School of Philanthropy, Küresel Filantropi Ortamı Endeksi Ülke İçerik Editörlüğü

Indiana University Lilly Family School of Philanthropy tarafından hazırlanan Küresel Filantropi Ortamı Endeksi (Global Philanthropy Environment Index), bu alanda yapılan en kapsamlı araştırma olarak kabul ediliyor. 100’den fazla ülkede filantropi ortamını karşılaştırmalı olarak sunan rapor, bağışçılığı ilgilendiren politikalar ile yasal, mali ve kurumsal faktörlerin yanı sıra bağış yapma eğilimlerini etkileyen sosyal ve kültürel sebepleri de inceliyor. Rapor ayrıca, filantropi ve bağışçılığın gelişmesini etkileyebilecek vergi uygulamalarını da mercek altına alıyor. Rapor, ülkelerdeki filantropi ortamının durumunu sivil toplum kuruluşlarının kurulma ve faaliyet göstermesinin kolaylığı, bağışçılıkla ilgili vergi politikaları; vergi indirimleri ve muafiyetler, ülkeler arası nakdi veya ayni bağış yapma ve alma prosedürlerinin kolaylığı, politik ortam, sosyokültürel ortam başlıklarında değerlendiriyor. TÜSEV olarak 2018 yılından bu yana, raporun Türkiye bölümünü hazırlıyoruz. Ayrıntılı bilgi için https://globalindices.iupui.edu/index.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

Alandan Haberler