Yayınlar

Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu

Rapor, Türkiye’de sosyal girişim modelinde çalışan kuruluşların ihtiyaç analizi ve Türkiye ortamının sosyal girişimler açısından değerlendirilmesini kapsıyor. Rapor, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve British Council işbirliğinde yürütülen Sosyal Girişimcilik Projesi kapsamında yürütülen literatür taraması, ilgili paydaşlar arasında (kamu ve özel sektör, sivil toplum, akademi ve uluslararası uzmanlar) yapılan çeşitli toplantılar, SWOT analizi ile TÜSEV’in güncel araştırma verilerini temel alıyor.

Yazarlar: Tevfik Başak Ersen, Derya Kaya, Zeynep Meydanoğlu

Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu

Raporu İndirin