Haberler

Sosyal Girişimcilik: Sosyal İçerme ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme Olanakları Konferansı Gerçekleşti

TACSO-Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek Programı’nın Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) işbirliğiyle düzenlediği “Sosyal Girişimcilik: Sosyal İçerme ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme Olanakları Konferansı” Türkiye’den 50’ye yakın sivil toplum kurumu ve sosyal girişimci ile 10 AB ve IPA ülkesi temsilcilerinin katılımıyla, 26 Haziran 2014’te SALT Galata’da gerçekleştirildi. Türkiye’de sosyal girişimciliği tanıtma ve teşvik etmenin amaçlandığı konferansta;  sosyal girişimciliğin sosyal içerilme, sürdürülebilir toplumsal gelişme ve sosyal değişim için önemi tartışıldı. Batı Balkanlar, AB ve Türkiye’de hassas gruplar ve toplumsal gelişim üzerine çalışan başarılı sosyal girişim modelleri üzerinde duruldu.