Programlar / Projeler

Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İş Birliğinin Güçlendirilmesi Projesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiş olan Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İş Birliğinin Güçlendirilmesi Projesi, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) ve Yaşama Dair Vakıf (YADA) tarafından yürütüldü. Haziran 2012-Kasım 2015 tarihleri arasında yürütülen ve Türkiye’de çoğulculuğu ve Avrupa ile bütünleşmenin değerlerini destekleyen güçlü demokratik kurumların ve sivil toplumun var olmasını sağlamayı hedefleyen proje kapsamında TÜSEV olarak, yasal çalışmalar ve sivil toplum-kamu iş birliğini hedef alan çalışmalar gerçekleştirdik.

Proje faaliyetleri arasında;

  • Sivil toplum – Kamu ilişkileri için üzerinde anlaşılan ilkelere dayalı bir Davranış İlkeleri Rehberi oluşturulması,
  • Sivil toplumun aktif katılımının önündeki yasal engellerin tanımlanması ve iyileştirmeye yönelik düzeltme önerileri geliştirilmesi,
  • Sivil toplum – Kamu diyalogunun kamu kurumlarının kurumsal stratejilerine dâhil edilmesini sağlayacak bir Beyaz Kitap geliştirilmesi,
  • Türkiye’deki STK-Kamu ilişkilerinin küresel bir çerçevede tartışılacağı Uluslararası Konferans düzenlenmesi
  • Sivil toplum – Kamu diyalogu için izleme yönteminin geliştirilmesi yer aldı.

Proje Çıktıları