Yayınlar

Sivil Topluma Yönelik Davranış İlkeleri Avrupa Birliği’nde ve Dünyada Kamu Diyaloğu/İlişkileri

Tina Divjak tarafından kaleme alınan araştırma raporunda 12 ülkede sivil toplumun kamu kurumlarıyla olan diyaloğu ve işbirliği için benimsediği ilkeler üzerine ayrıntılı bir inceleme yer almaktadır. Raporda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasında etkin işbirliğini sağlamak amacıyla geliştirilen mekanizmalar ve iyi örneklere de yer verilmiştir. Raporun öneriler bölümünde ise “işbirliğine ilişkin politika belgeleri”, “işbirliği ve STK’ların gelişimini destekleyen kurumlar” ve “yasama sürecine vatandaş katılımı” konularında tavsiyeler yer almaktadır.

Yazar: Tina Divjak

Sivil Topluma Yönelik Davranış İlkeleri Avrupa Birliği’nde ve Dünyada Kamu Diyaloğu/İlişkileri

Raporu İndirin