Yayınlar

Davranış İlkeleri Broşürü

    Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında TÜSEV tarafından hazırlanan Davranış İlkeleri Broşürü sivil toplum ve kamu sektörü arasında kalıcı bir diyaloğun ve işbirliği mekanizmalarının oluşturulması, STK’ların toplumsal tartışmalara ve karar alma süreçlerine katılımının ve görünürlüğünün arttığı bir ortamın sağlanması için Kamu-STK işbirliğinin çerçevesini belirleyen ve tüm tarafların üzerinde anlaşması hedeflenen ilkeleri içermektedir. Davranış İlkeleri Rehberi’ni tanıtmak, uygulama ve izleme süreçlerini desteklemek ve yönlendirmek amacı ile hazırlanan belgelerden Davranış İlkeleri Broşürü’ne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

    Davranış İlkeleri Broşürü

    Raporu İndirin