Programlar / Projeler

Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi

TÜSEV olarak, Yasal Çalışmalar program alanımız altında, Mayıs 2018-Mart 2020 arasında yürüttüğümüz Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edildi.

TÜSEV olarak, Yasal Çalışmalar program alanımız altında, Mayıs 2018-Mart 2020 arasında yürüttüğümüz Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edildi. Proje kapsamında sivil toplum için elverişli yasal ve mali ortamın geliştirilmesine katkı sağlanması ve STK’ların politika yapım ve karar alma süreçlerine katılımının artırılması hedeflendi. Projenin amaçları arasında STK’ları ilgilendiren yasal ve mali mevzuat hakkında farkındalık yaratılması, sivil toplum için elverişli ortamın izlenmesi ve geliştirilmesi ile Kamu-STK iş birliğinin güçlendirilmesi de yer aldı.

Proje faaliyetleri kapsamında;

  • Sivil toplumu ilgilendiren yasal mevzuat hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı,
  • Sivil toplum için elverişli ortamın izlenmesi konusunda faaliyetler yürütüldü,
  • Örgütlenme özgürlüğü alanında çalışan avukatlardan oluşan bir avukatlar ağı kuruldu,
  • Sivil toplum katılımı ve Kamu-STK iş birliği konusunda kaynak ve araçlar geliştirildi,
  • Kamu-STK İş Birliği Davranış İlkeleri’nin uygulanması ve izlenmesi konusunda çalışmalar yapıldı,
  • Kamu fonlarının iyileştirilmesi için standartların ve mekanizmaların geliştirilmesi için faaliyetler yürütüldü.

Proje Yayınları