Yayınlar

Sivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma Süreçlerine Katılımı için Araçlar ve Yöntemler: Hırvatistan, Estonya ve Fransa’daki İyi Uygulamalar Raporu

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan Sivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma Süreçlerine Katılımı için Araçlar ve Yöntemler: Hırvatistan, Estonya ve Fransa’daki İyi Uygulamalar Raporu, STK’ların katılım süreçlerine dair Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ülkelerden seçilen vaka analizi örnekleri eşliğinde uluslararası ve Avrupa standartları ve uygulamalarına dair değerlendirmeler sunuyor.  Igor Vidačak tarafından kaleme alınan rapor, söz konusu ülkelerde STK’ların karar alma süreçlerine katılımını desteklemede özel olarak kullanılan yöntemleri ve benimsenen ilkeleri de mercek altına alıyor.

Yazar: Igor Vidačak

Sivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma Süreçlerine Katılımı için Araçlar ve Yöntemler: Hırvatistan, Estonya ve Fransa’daki İyi Uygulamalar Raporu

Raporu İndirin