Programlar / Projeler

Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Projesi

Türkiye’de sosyal girişimlerin sivil alanın bir parçası olmaya başladığı 2009 yılında, British Council, sosyal girişimcilik alanında İngiltere ve Türkiye arasında ortaklıklar oluşturmak üzere bölgesel bir proje uygulamaya başladı. Proje, sosyal bir misyonu bulunan STK’lara çevrelerinde fark yaratmalarını; girişim, yenilikçilik ve yaratıcılık yolu ile olumlu toplumsal değişime katkıda bulunmalarını sağlamak için bir platform sağlamayı amaçladı ve Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, Sırbistan, Gürcistan ve Hırvatistan’da gerçekleştirildi.

Bu kapsamda TÜSEV olarak British Council desteği ve iş birliğiyle 2010 yılında başladığı, Türkiye’de sosyal girişim modelinin önündeki fırsat ve engellerin tespit edilmesi ve bu konuda ilgili paydaşlar nezdinde farkındalık yaratılması amacıyla “Türkiye Sosyal Girişimcilik Projesi”ni yürüttük. 2013 yılına dek süren proje, başta sosyal girişim modeliyle ilgili farkındalık yaratılmasını hedefledi ve bünyesinde sosyal girişimcilerden oluşan bir ağ oluşturmayı amaçladı. Proje kapsamında düzenlenen odak grup toplantıları, saha ziyaretleri, konferans, seminerler ve ihtiyaç analizi raporu sayesinde alanın gelişimi desteklendi. Buna ek olarak oluşturulan web portalı, sosyal girişimlerle ilgili tanımlar ve modellerle birlikte çeşitli bilgi kaynaklarını kapsadı, alanda önemli olabilecek araçlara yer verdi.

Projeden Haberler