Programlar / Projeler

Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi

Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi, Avrupa Birliği’nin mali desteği ile Avrupa Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Ağı (ENNA) ve Avrupa Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Hukuk Merkezi’nin (ECNL) ortaklığıyla Aralık 2012-Kasım 2014 tarihleri arasında yürütüldü. Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı (BCSDN) koordinasyonunda yürütülen proje, Batı Balkanlar (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Slovenya) ve Türkiye’de eş zamanlı olarak uygulandı.

Sivil toplum için elverişli ortam yaratılmasına katkı sağlayarak sivil toplum alanında yapılan izleme ve savunuculuk çalışmalarının temelini güçlendirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında, Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi için BCSDN üyeleri ve ortaklarından oluşan sivil toplum uzmanları tarafından bir ‘izleme matrisi’ geliştirildi.

Hazırlanan bu izleme matrisi aracılığıyla, sivil toplumun gelişimi için elverişli ortam yaratılmasına odaklanan bir izleme mekanizmasının tasarlanması ve uygulanması, Avrupa Birliği İlerleme Raporlarının STK’lar için elverişli bir ortam yaratılmasına dair meseleleri vurgulamasına öncelik verilmesi ve temel paydaşların Avrupa Birliği katılımı, yasal reform girişimleri ve izleme faaliyetlerini desteklemesi hedeflendi. İzleme Matrisi metodolojisi kapsamında sivil toplumun faaliyet gösterdiği ortam Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli OrtamÖzgürlüklerin Temel Hukuki GüvenceleriSTK’ların Finansal Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği ile Kamu-STK İlişkileri başlıkları altında belirlenen kriterlere göre incelendi. Geliştirilen bu metodoloji zaman içerisinde güncellenerek etkin bir yöntem olmayı sürdürdü, 2023 yılı itibarıyla alandaki öncü izleme metodolojileri arasında olma özelliğini koruyor.

İzleme matrisi, bölgesel düzeyde Batı Balkanlar ve Türkiye’de BCSDN üyesi olan STK’lar tarafından eş zamanlı olarak uygulanmış ve bu kapsamda yazılmış olan final raporu ile ülkeler arasında karşılaştırmalı sonuçlara erişim sağlandı.

Alandan Haberler